Onnellisin yritys maailmassa

Nyt on taas tutkittu mikä on onnellisin maa maapallolla. 30.3.2012 julkaistiin World Happiness Report, joka järjesti maat onnellisuuden mukaan paremmuus järjestykseen. Kolmen kärki Tanska, Norja ja Suomi. Hyvä Suomi!!!

Jännittävää aiheessa on se, että YK oli tilannut kyseisen raportin ja he pitivät siihen liittyen konferenssin onnellisuudesta. YK on myös nostanut jäsenmaidensa keskuudessa onnellisuuden tärkeäksi teemaksi ja jokaisen valtion tulisi edes auttaa kansalaistensa onnellisuuden tavoittelua.

 

 

 

 

 

 

 

Monkey Business ei ole mukana kansainvälisessäpolitiikassa, mutta Monkey Business on mukana edes auttamassa ihmisten onnellisuutta organisaatioissa. Juttua lukiessani aloin miettimään omaa osaamme. Visiomme on olla sytyttävin yhteisö Suomessa ja maailmassa eli haluamme tätä myöten auttaa organisaatioita lisäämään työntekijöidensä onnellisuutta. Juttua lukiessani ajatukseni juoksivat myös sukupolvien välisiin eroihin. Onnellisuuden mittarina turvallisuus merkitsi paljon enemmän sodan kokeneille sukupolville. Minun sukupolveni tiedot sodasta pohjautuvat luettuihin kirjoihin ja pappojen salassa kertomiin tarinoihin.

 

Tutkimuksen mukaan rikkaimmat maat olivat onnellisempia kuin köyhemmät. Tulot olivat kuitenkin vain yksi tekijä. Maiden sisällä tulojen painotus onnellisuudessa oli yhden suhde kahteenkymmeneen ja maiden välillä yhden suhde kahdeksaan. Esimerkiksi tulot Yhdysvalloissa ovat nousseet 40 vuoden ajan, mutta onnellisuus ei. Tiettyyn pisteeseen asti rahalla on väliä, mutta siitä edes päin ei.

 

Monissa firmoissa on yritetty pitää osaavaa työvoimaa palkkoja nostamalla tai muuten taloudellisesti sitouttamalla, mutta raha ei  merkitse niin paljon kuin ennen. Monet työnantajat alkavatkin olla ongelmissa kun Y-sukupolvi (synt. 1980-99) on pikkuhiljaa valtaamassa työpaikkoja. Y-sukupolvi tekee töitä elämää varten eikä elä työtä varten.

 

Meihin ollaan oltu enenevässä määrin yhteydessä ja kysellään kuinka voisimme auttaa organisaatioita uusien johtamishaasteiden edessä. Monkey Busineksen porukka koostuu X- ja Y- sukupolven välimaastosta. Ymmärrämme vanhaa mallia, mutta elämme itse uudessa. Tässä voi olla yksi syy meidän palveluiden kysynnän kasvuun. On huomattu että yli 40 vuotiaan X- sukupolven (synt. 1964-79) edustajan on vaikea ymmärtää Y- sukupolven sielunelämää ja näin ollen heidän on hankalampi rakentaa tulevaisuuden organisaatioita.

 

Onnellisuus tutkimuksessa muita merkittäviä onnellisuuden tekijöitä tulojen lisäksi olivat:

  • Verkostojen ja sosiaalisen tuen laatu
  • Valtion ja yritysten korruptuneisuus
  • Henkilökohtainen vapaus ja turvallisuus
  • Työllisyystilanne
  • Fyysinen ja henkinen terveys
  • Yksilöiden arvot
    • Esimerkiksi ihmiset jotka välittävät ovat onnellisempia kuin  ihmiset jotka jahtaavat rahaa.  Tutkijat lisäksi ovat voineet osoittaa, että epäitsekkyys ja sen harjoittelu lisää onnellisuutta.

 

X- ja Y- sukupolvet

Jos irrotetaan nämä onnellisuustekijät maa-kontekstista ja siirretään ne suoraan yritysmaailmaan, saadaan aikaan mielenkiintoinen loru. Kyhäsin tämän lorun erittäin nopeasti ja sen sisältö ei varmaan yllätä.

 

Onnellisia ovat ne yritykset, jotka eivät tavoittele pelkästään voittoa. Yritys on hyvin verkottunut ja auttaa muita tarvittaessa. Yrityksen toiminta on läpinäkyvää ja johdon motiivit ovat selvät (esim. Finnair). Työntekijät ovat itseohjautuvia ja voivat päättää omista työajoistaan. Yritys seuraa tuloksia ei tapoja kuinka niitä tehdään. Yritys kouluttaa työntekijöitään, tukee heidän fyysistä ja psyykkistä hyvinvointiaan sekä toimii vahvalla arvopohjalla, joka näkyy päivittäisessä toiminnassa. Yritys on lisäksi epäitsekäs ja jakaa osan voitoistaan yhteistä hyvää tuottaviin hankkeisiin ja projekteihin.

 

Jos yrityksesi on jo tällainen, ei hätää. Pärjäät hyvin yrityksille tehtävässä onnellisuus kyselyssä ja tulet toimeen hyvin Y-sukupolven kanssa. Jos ei, vielä on mahdollista muuttaa suuntaa ja soittaa GHOST BUSTERS eli MONKEY BUSINESS paikalle. Jos luulet, että organisaatiosi ei tarvitse muuttua, mietin vain miten käy kun Z- sukupolvi (synt. 2000–>) tulee mukaan kuvioihin.

Onnellinen yritys

More Action. More Chaos. More Mistakes. More Learning.

© 2008-2015 Monkey and Banana Osk. c/o Crazy Town, Lutakonaukio 7. 40100 Jyväskylä. Y-tunnus: 1864486-7.

Soita toimitusjohtajallemme Tatulle +358 40 831 8118

Monkey Business is a registered trademark of Monkey and Banana osk. Monkeys reserve the right to change themselves and the world.