Meillä on unelma!

Bloggaus suomeksi alla:

Millainen on tulevaisuuden organisaatio? Miltä se haisee ja näyttää? Kuinka sitä johdetaan? Kuinka saisimme ihmisistä pintaan sen parhaan? Kuinka mahdollistaisimme ihmisten erilaisen käyttäytymisen? Kuinka työkulttuurissa olisi enemmän naurua kuin itkua? Miksi keltainen?

Miksi keltainen?

Näitä kysymyksiä ja montaa muutakin olemme Monkey Business apinalauman nimissä tutkiskelleet nyt yli viisi vuotta. Tällä riemullisella oppimismatkallamme olemme matkustaneet muutaman kerran maailman ympäri, eksyneet ja löytäneet itsemme, heränneet kylpyhuoneen lattialta Zaragosassa ja hiekkarannalta Riossa, kohdanneet tulevaisuuden tekijöitä siellä ja menneisyyden jyyriä täällä. Olemme istuneet dialogissa maailman johtavien businessmiesten kanssa keltaisissa farkuissamme, olleet eri mieltä ja innostuneita, olemme haastatelleet kodittomia San Fransiscossa, olemme vierailleet yrityksissä jotka ovat jo muuttaneet maailmaa, tavanneet useita jotka tulevat muuttamaan maailmaa. Olemme pelänneet, hämmentyneet, nauraneet ja ennen kaikkea olemme rikastuneet! Rikastuneet henkisesti kaikista niistä oppimistilanteista, osin kivuliaista, jotka jälkikäteen ovat arvokkaimmat. Olemme tempautuneet transujen kanssa stagelle Bilbaossa, toimineet preesensissä ja unohtaneet välillä tarkeimmäin, valmentaneet ja fasilitoineet läpi satoja tilanteita eri puolilla maailmaa. Olemme eläneet brandimme ydinlupauksen mukaan: More Action, More Chaos, More Mistakes, More Learning.

”Only failure is that we don´t learn – anything.” Alex Castellarnau, IDEO Sfo

“Miksi korostatte oppimista?” Antti Hautamäki, Innovaatio professori

“Meillä on massiivinen johtamisongelma, ja se on itsensäjohtamisongelma.” Saku Tuominen, Idealist

”Get exited and DO things.” Twitterin  johtava ajatus

Kuinka sitten saamme ihmiset tekemään tekoja? Muuttamaan käyttäytymistään? Parempia tekoja, IMPACT, improved actions? Kuinka kurotamme virheen pelon yli ja toiselle puolelle? Kuinka luomme työkulttuurin jossa globaalit paradigman muutokset: suunnittelutaloudesta nopeampaan tekemiseen ja laskevasta ylhäältä alas –johtajuudesta nousevaan johtajuuteen tekevät läpimurron? Kuinka luovumme hallinnasta vapauttaen ihmiset tekemään ja oppimaan? Kuinka luomme kokemuksia jotka muuttavat totuuskuvaamme?

Minä olen yksinkertainen mies. Ja minulle oppiminen kulminoituu yksilön käyttäytymisen muutokseen. Oppiminen on muutosta. Se on minulle vaikeinta. Kannan kuolemansyntejä mukanani, kellun laiskasti mukavuudessa ja välttelen tekoja viimeiseen asti. Kuitenkin vain teot muuttavat maailmaa. Tekemällä kokee ja oppii. Ensin oli teko.

”Ala rakentaa unelmaasi tai joku palkkaa sinut rakentamaan omaansa.”

Meidän unelmamme on sydämestä puhumisen ja välittämisen vallankumous työkulttuurissa. Olemme oppaasi tulevaisuuteen. Tehtävänämme on kätilöidä tulevaisuuden organisaatioita.

Voisiko siinä olla kyse vain kolmesta asiasta?

Luvasta, tilasta ja ajasta.

LUPA

Luottamusta ei voi rakentaa. Se rakentuu vain tekojesi kautta, oli asemasi mikä tahansa. Ilman luottamusta ei ole mitään, paitsi ehkä pelkoa. Ja silloin ei synny epätavallisen hyviä tuloksia. Mikäli halutaan uusia tuloksia, tarvitaan uudenlaista toimintaa. Siihen täytyy olla lupa ja uudesta toiminnasta on ”palkittava”. Mikäli siitä rangaistaan, ei luottamus rakennu. Luottamus on kaiken kestävän perusta. Kuinka meillä suhtaudutaan virheisiin? Onko organisaatiossamme tilaa innostumiselle? Uskallanko päättää tästä? Onko lupaa kysyä ja ihmeteallä?

“Reward failure and punish mediocracy.”

“Perfection is a slow death.”

”Päättämättä jättäminen on päätös.”

TILA

Tila koostuu 20% fyysisestä ympäristöstä(place) ja 80% henkisestä(space). Tätä henkistä osuutta on insinöörin vaikea ymmärtää. Se on Pekka Himasen ”rikastavaa vuorovaikutusta”, se on Esa Saarisen ”rinnallaolokykyä” ja ”pluspistettä”, se on empatiaa. Onko tilaa olla oma itseni? Onko tilaa ajatella eri lailla?

”Innovation is more about empathy, than engineering.”

AIKA

Oppiminen on hitaampaa kuin nopeampaa. Yksilöille täytyy antaa aikaa osallistua. Hyvä johtaja saa ihmiset johtamaan itseään, näkemään mikä on tärkeää ja tekemään päätöksiä. Aika ei kunnioita mitään mikä on tehty ilman sitä. Aika on paradoksi. Mitä saa kun mittaa aikaa? Kuinka saamme aikaan luovuutta? Ajan suhde tekoihin? Onko meillä aikaa vai kiire?

”Ihmiset osaavat kutakuinkin kertoa milloin työskentelevät, mutta todella harvat osaavat sanoa milloin he tuottavat jotain arvoa.” Alf Rehn, Vaarallinen mies

”Tulevaisuudessa meno vain kiihtyy, mutta ne ketkä osaavat hiljentää vauhtiaan pärjäävät parhaiten.” Makke Leppänen

”Mikä tahansa on asemasi johtajana, on 50% itsensäjohtamista, 25% esimiestesi johtamista, 25% vertaistesi johtamista ja jos jotain jää niin käytä se johdettaviesi johtamiseen.” Dee Hock, Chaordic Man

Kiteytän nämä kolme asiaa mukailtuun Jounin lauseeseen: ”Mikä hyvinvointiorganisaatio se on, missä ei ole aikaa istua kahvilla.” Onko teillä? Mikäli haluat keskustella aiheesta kutsu apinat Einsteinin kahville tai tule käymään. Se olisi TEKO! Tervetuloa mukaan vallankumoukseen, sitä ohjaa unelma eikä finanssivoimat.

Do The Never!

Aktiivipoika Tatu.

Here’s the blog text in English:

How is an organization of the future? How does it smell like and look like? How is it lead? How can we bring the best out of the people in the organization? How do we empower people to behave differently? How could the work culture consist of more laughter than crying? Why yellow?’

Why yellow?

 

These and many other questions we have been thinking with the Monkey team for more than 5 years now. In this joyful journey we have traveled a couple of times around the world, got lost and found ourselves, woke up on the bathroom floor in Zaragoza and on the beach in Rio. We have met the future creators and the old farts here and there. We have been sitting in dialogue circles with the leading businessmen of the world, got excited and disagreed, interviewed the homeless people in San Francisco, met companies that have already changed the world, and also many who will change the world. We have been afraid and confused, we have laughed a lot and became rich! We have became rich of experiences with all these learning moments, especielly the painful ones, that afterwards are the most valuable. We have been jumping on stage with shemales in Bilbao, acted in presence and at times forgot the most important thing. We have coached and guided thru hundreds of learning situations around the world. We have been living our brands core promise: More Action. More Chaos. More Mistakes. More Learning.

”Only failure is that we don´t learn – anything.” Alex Castellarnau, IDEO Palo Alto

“Why do you highlight learning?” Antti Hautamäki, Innovation professor

“We have a massive leadership problem, it’s the problem of self leadership.” Saku Tuominen, Idealist

”Get exited and DO things.” The leading guideline of Twitter company

How do we get people to DO things? To change their behaviour? Create better actions and IMPACT by improved actions? How can we reach above the fear? How do we create an organizational culture where the global paradigm shifts from planning into action & from top-down into the bottom-up leadership can break thru? How can we loose control and free people to do things and learn? How do we create experiences that change our perception of what is possible?

I am a simple man. For me learning culminates into a change of behaviour. Learning is change. That’s the most difficult thing to me. I’m carring deadly sins with me, I float in comfort and try to avoid taking action until the last minute. Yet only actions change the world. By doing something you change and learn. First is the action.

”Start building your dream before someone hires you to build theirs.”

Our dream is to make a revolution of caring and speaking from the heart at the workplaces and working culture. We act as your guide to the future. Our mission is to be the midwives for the future organizations.

What if that would mean only 3 things?

Permission, space and time.

PERMISSION

Trust cannot be built. It’s being created only by your actions, no matter what your position is. Without trust there’s nothing, except fear, maybe. If we want new kind of results we need new kind of action. We must give the people permission to act in a new way and the new kind of action must be rewarded. If it’s punished, the trust is not growing. Trust is the base of everything sustainable. How do we see mistakes? Is there space for excitement in our organization? Do I dare to decide about this? Am I allowed to stop and wonder?

“Reward failure and punish mediocracy.”-Tom Peters

“Perfection is a slow death.”

”Not deciding is also a decision.”

SPACE

Space consists of 20% of the physical (place) and 80% of the mental (space). This mental space is hard to understand for engineers. It’s the ”enriching interaction” that professor Pekka Himanen talks about, it’s the ”ability to stand by the other” that Esa Saarinen talks about and it’s pushing the positive ”plus button”, it’s empathy. Is there space to be myself? Is there space to think differently?

”Innovation is more about empathy, than engineering.”

TIME

Learning is slower than faster. Individuals need time to participate. Good leader makes people to lead themselves, to see what’s important and to make decisions.Time is not respecting anything that’s done without it. Time is a paradox. What do you get when you measure time? How can we create creativity? What’s the relation between time and action? Do we have time or do we have business?

”Most people can tell fairly well when they work, but only a few can tell when they are creating some kind of value.” Alf Rehn, professor with dangerous ideas

”In the future the speed just increases, but the ones who can slow down will succeed the best.” Makke Leppänen

”What ever your position is, your task is to use  50% of your time on leading yourself, 25% leading your superiors, 25% leading your peers ja and if there’s any time left, use it for leading your subordinates. ” Dee Hock, Chaordic Man

I’m crystallizing these 3 things with a sentence that our friend Jouni Kantola once said: “What kind of well being organization is that one where there’s no time for sitting down for a coffee?”

Do you have time for coffee? Would you like to talk about these thoughts with us? You can call the Monkeys for Einstein’s Hour. It would be an ACT! Welcome to join the revolution, that’s guided by the dream and not by the financial powers.

Do The Never!

Activeboy Tatu.

Tagged under

Participating individuals in various development processies since 2005 in Finland, Sweden, Spain, Island and Oman in focus to create an organization from future. Yellow playful and sincere. My goal is to make people think and act differently. A total nongeek. Specialties: Participatory Leading Methods, focused on early stages of change processies, culture change, interaction cultures and systems thinking / pragmatism. Yellow clothing! Entrepreneurship, innovation, personal mastery, climbing, learning. Voicing - speaking from heart, raising stupid questions. Suomeksi: Simppeliyskonsultti jonka ydintä on saada ihmiset tekemään kokeiluja jotta syntyy uutta ja asioiden tila muuttuu. #kokeilukulttuuri #kokeilut #oppiminen TEKIJÄ ON SANKARI - AINOA EPÄONNISTUMINEN ON ETTEI OPI, MITÄÄN!

Website: http://www.banana.fi

Google Profile

 1. Nieves Reply

  Great reflection Tatu,

  I completely agree with you and I feel yellow. Those three ingredients can really create magic in a companys an in the enployees and it is incredible how nowadays with the crisis over us it seems that we have less PERMISION, less TIME and less SPACE. It seems to me that the policy is cut cut and cut…. But again as Mohandas Gandhi said – ”Nobody can hurt me without my permission.”

  So, I also have a dream!

  thanks a lot,
  Nieves.

  1. Aktiivipoika Tatu Reply

   NIEVES! PENAALI!!!
   Totally SUPER that you have been reading our BLOG. Still remember with warm thoughts our expedition to Labein in May 2007 and Team Mastery dialogies too. Those were meaningful moments for us/Monkey Business. You gave us permission, time and space. Thank you for that. And greetings to ruisleipä, pikku-havi, eneko & all friends!

   Old paradigmas and dinosours are falling. It´s time for something new to immerse. Let´s do something beatiful and powerful together!

   Take it yellow!

   Tatu

 2. Timo Hyväri Reply

  Mielettömän terävä kirjoitus Tatu. Tästä sinä silloin siis puhuit ja on hienoa nyt lukea ajatuksistasi hiukan tarkemmin. Jos joskus tulee ajankohtaiseksi tehdä yhteistyötä tuon massiivisen itsensä johtamisen ongelman kanssa, olen silloin mielelläni mukana kaikenlaisissa kuvioissa.

  Lupaa, aikaa ja tilaa ei välttämättä saa automaattisesti, vaan niiden eteen pitää monta kertaa taistella. Tällöin on entistäkin tärkeämpää erottaa ne asiat, mitkä voi päättää itse, mihin voi vaikuttaa, mutta ei voi päättää ja mihin ei voi vaikuttaa, eikä voi päättää.

  Kaikkea hyvää koko apinajengille 🙂

 3. Aktiivipoika Tatu Reply

  Mr. Hyväri!
  Kiitos kommentista, ehdottomasti haluan tehdä kanssasi huikeita juttuja tulevaisuudessa. Tai siis läsnäollen ja preesensissä eläen. Eipä ole ihmistä tahi organisaatiota jossa ei voisi itsensäjohtamista parantaa!

  Saako mitään hyvää automaattisesti? Johtajuus otetaan, sitä ei anneta. Myös itsensäjohtajuus!

  Keltaisia päiviä, Rovaniemeltä Apoika Tatu

More Action. More Chaos. More Mistakes. More Learning.

© 2008-2015 Monkey and Banana Osk. c/o Crazy Town, Lutakonaukio 7. 40100 Jyväskylä. Y-tunnus: 1864486-7.

Soita toimitusjohtajallemme Tatulle +358 40 831 8118

Monkey Business is a registered trademark of Monkey and Banana osk. Monkeys reserve the right to change themselves and the world.