Konkretisoinnin voima – Power of Concretizing

 

Bloggaus suomeksi alla:

Viime viikolla olin mukana Art of Hosting -oppimistapahtumassa Otavan Opistolla. Toisena päivänä oli Open Space, jossa osallistuin Antti Lindströmin vetämään konkretisoinnin voima -työpajaan. Se oli hyvä! Aloitimme kysymyksellä: Mitä on konkretisointi?

Tästä ajatukseni lähti heti juoksemaan teemalla ja kysymyksillä, mitä alkaa konkretisoitua? Käsitys, käsittää? Merkitys, tarkoitus ja ymmärrys? Näkyväksi tekeminen. Prototyyppi?

Käsitykseni mukaan konkretisoinnin ideana on tehdä ideasta tai asiasta helpommin ymmärrettävä. Ymmärtää mistä jossain on kyse. Työpajassa improvisoiden konkretisoitiin mitä toimintoja hissilippuautomaatissa voisi olla. Tämän 1min esityksen aikana ymmärsimme kaikki mistä oli kyse. Ja itselle kolahti se, että koneita, joita ihminen käyttää, voidaan suunnitella ja protoilla lyhyillä näytelmillä, joissa toinen esittää konetta ja toinen käyttäjää, ihmistä.

Antti pohjasi työpajansa Work/PlayX:n Markus ja Adamin hienosti kiteyttämään kahteen konkretisoinnin teesiin:

1. Tehdään, ei vaan puhuta. (Doing not talking)
2. Käytä mitä löytyy. (Use what you have)

Nämä blokkaa hienosti pois läjän tekosyitä miksi emme voisi tehdä jotain. Ja kun ruetaan konkretisoimaan, on ainakin kolme mahdollista lopputulosta:

1. Tämä toimii. Voimme jatkaa eteenpäin.
2. Hmm. Ehkäpä ei vielä. Muutetaan jotain, ja kokeillaan uudestaan.
3. Tämä ei toimi. Palataan alkuun ja kokeillaan jotain uutta.

Hauskaa konkretisointia! Ps. Antti & kumppanit järkkää Rovaniemellä seminaarin missä konkretisoidaan.

Here’s the blog text in English:

Last week I was co-hosting the first in Finnish Art of Hosting -training in Finland, at Otavan Opisto. Great place, great people, great times! On the second day we had Open Space, where I attended a workshop by Antti Lindström titled the power of concretizing. It was good! We started with a question, what is concretizing?

The first question got my mind running fast and I thought, what is becoming clear? What’s becoming concrete? Context, to contextualize? Meaning, purpose and understanding? Making things visible? How about prototypes?

In my understanding the idea of concretizing is to make things or ideas easier to understand. To understand what the idea is about.

Antti based his workshop on the two principles of concretizing by Adam and Markus of WorkPlayX:

1. Doing not Talking.
2. Use what you have.

I think these two principles are great because they block many excuses of not getting into action. And as we start to concretize, there are at least three potential outcomes:

1. This works. We can move on.
2. Hmm. Not quite yet. Let’s fix this and that and try again.
3. No. It doesn’t work this way. We have to try something completely different.

Have fun concretizing! And if close by why not go to the seminar about concretizing Antti and friends organize in Rovaniemi.

Tagged under

  1. Pingback: Monkeyn tapa toimia – Our way of Working | Monkey Business

More Action. More Chaos. More Mistakes. More Learning.

© 2008-2015 Monkey and Banana Osk. c/o Crazy Town, Lutakonaukio 7. 40100 Jyväskylä. Y-tunnus: 1864486-7.

Soita toimitusjohtajallemme Tatulle +358 40 831 8118

Monkey Business is a registered trademark of Monkey and Banana osk. Monkeys reserve the right to change themselves and the world.