Asemointi? / Positioning?

Bloggaus suomeksi alla:

Vuosi sitten kutsuimme koolle apinain Advisory Boardin, johon kuuluvat nohevat Satu Vainio, Sakari Suomala ja Teemu Arina. Heidän kanssaan käydyistä keskusteluista tarttuu jatkuvasti ajatuksia käytäntöön vietäväksi, ja viime tapaamisella Satu haastoi apinoita positioinnissa…

Seuraavana yönä Johanna jakoi Ideasta Innovaatioksi -kirjan pätkän Strategisen suunnittelun ja Strategisen innovoinnin eroista, ja kysyi: ”Mistä näkökulmasta positiointiamme voisi miettiä? Jos painotamme enemmän strategista suunnittelua, uusia markkinoita ja innovaatioita ei synny. Strateginen suunnittelu vie asioita eteenpäin, mutta luovuus synnyttää menestystekijät.”

Paneuduin Johannan jakamaan ajatukseen. Mielestäni strategisen innovoinnin puolikas ja ”ytimenä ympäröivä maailma” ovat sytyttäviä juttuja! Myös uudet markkinat ja niiden kasvattaminen on ollut mielessä siitä asti kun Valtterin kanssa lähdimme haistelemaan Monkey Busineksen Brasilian mahdollisuuksia, eka kerran jo vuonna 2009.

Brasiliassa mietin maailman tarpeita eri tavalla kuin Suomessa, koska köyhyys ja kouluttautumattomuus tulevat kadulla vastaan päivittäin. Yhtenä päivänä kysyin parilta varakkaalta brassilta, mitä heille tulee mieleen Suomesta. Vastaus oli kolmella sanalla #tundra #nokia #itsemurhat. Vähän hämmästyneenä kysyin, ”mitkä itsemurhat?”, ja se avasi keskustelun, joka sai minut miettimään Monkey Busineksen positiointia laajemmin. Ensin ystävämme Jussi Junikka vahvisti itsemurhaluulot oikeiksi Hesarin 15/11 uutisen avulla, ja kävi selväksi että Suomi todellakin johtaa Pohjoismaiden itsemurhatilastoja kirkkaasti ja on myös Euroopan kärjessä. Sitten Felipe Tinoco, SoL São Paulon nykyinen liideri, kommentoi: ”Nyt on käynnissä ilmiö nimeltä 1,5, 2,5 ja 3. Käytämme maapallon voimavaroja 1,5-kertaisesti, 2,5 miljardia ihmistä elää köyhyydessä (870 miljoonaa näkee nälkää), ja itsemurhakuolemat ovat 3 kertaa yleisempiä kuin ihmisten toisilleen tuottamat henkirikokset.” 

Tällaisiin keskusteluihin osallistuessa ja hyvin köyhiä ihmisiä tavatessa tulee mietittyä, onko toimintamme vain jotain ”innovaatiopelleilyä”, jos keskitymme auttamaan köyhyyteen verrattuna jo älyttömän hyvin toimivia yrityksiä toimimaan aina vain paremmin lähinnä vasemmalla kaistalla, joka tuottaa tasaisesti rahaa omistajille, muttei luo uusia ideioita maailman suurien haasteiden ratkaisemiseksi.

Olisiko todellista innovointia keskittyä juurikin vain pirullisiin ongelmiin erilaista tulevaisuutta luovalla otteella? Täällä Brasseissa moni konsultointi- ja markkinointiyritys on alkanut kyseenalaistaa suuntaansa ja kysyä: Mitä oikein palvelen? Rikkaiden rikastumista entisestään? Täh? Jostain syystä nimenomaan paikallisesti lanseeraamamme Johtamisen vallankumous -ohjelman neljännessä Tiedolla ja viestinnällä johtamisen moduulissa tämä ajatus nousi pintaan monella osallistujalla. Oman työn merkityksellisyys, oman viestin vaikuttavuus ja vision laajuus yhteiskunnallisesti ajetteluttivat. Tällaiset kokemukset saavat minutkin miettimään ja kysymään: onko palvelullamme todellista arvoa ympäröivälle maailmalle, jos se ei kohdistu noiden kolmen mainitun 1,5, 2,5 ja 3 -haasteen ja muiden vastaavan tason radikaalien ja pirullisten ongelmien ratkaisuun?

Suunnitelma ei ole innovaatio, vielä.

Monkey Busineksenä haluamme tehdä maailmasta keltaisemman ja hauskemman. Täältä vinkkelistä katsoen tulevaisuuteen positioitu yritys tekee maailmasta keltaisemman palvelemalla kipeimpiä perustarpeita: toimintamme pitäisi vähentää nälkää ja ihmisten itsemurhahaluja sekä ylenpalttista kulutusta. Mitäs sanotte tällaisesta tarjoomasta ja mitä tämä tarkoittaa positioinnin kannalta?

Keltaisin ajatuksin Rio de Janeirosta, joka saattaa olla Monkeyn uuden Yellow Officen paikka ensi vuoden alusta lähtien.

 

Henna Monkey

Here’s the blog text in English:

Last year we gathered an Advisory Board, that is joined by the streetwise Satu Vainio, Sakari Suomala and Teemu Arina. A conversation with them always brings up thoughts to implement in our business, and at our last meeting Satu challenged the Monkeys in positioning…

The next night Johanna shared a little piece of thought about the differences between Strategic Planning and Strategic Innovation and asked: ”From which point of view might we look at our positioning? If we put more focus on strategic planning, new markets aren’t opening and innovations are not happening. Strategic planning takes us forward, but the success is made by using creativity.”

I picked on Johanna’s thought and started to think about it.  I think the side of Strategic Innovation and ”the world in the core” are really igniting concepts! Also growing into the new markets has been in my mind since 2009 when we first time embarked to Brazil with Valtteri to see if we can add value in here as Monkey Business too.

In Brazil I notice the worldwide needs better than in Finland, because I face the poverty and the lack of education every day. One day I asked two wealthy Brazilians, what comes into their mind when they think about Finland. The answer in 3 words was: #tundra #nokia #suicides. ”What suicides?”, I asked, feeling surprised about that point, and it opened a conversation that made me think about Monkey Business positioning with a much greater angle again! First our friend Jussi Junikka confirmed the hunch about suicides being correct with the news from the Finnish main media Helsingin Sanomat, dated at 15/11: Finland is really leading the suicide statistics in the Northern countries and is among the top suicide countries in Europe too. Then Felipe Tinoco, the current leader of SoL São Paulo, commented: ”What is going on today is called 1,5; 2,5 and 3! We are using 1,5 earth resources; 2,5 billion people are poor (870 million starving); and 3 is the number of suicides versus homicides made!”

When participating this kind of conversations and after having met the very poor people every day, I naturally started to think, is our action just some kind of play with innovation if we focus to help the companies that, compared with poverty, are already doing more than great. When working with the already big companies to make them better and better we mainly operate on the left side that brings steady income for the owners, but does not create new ideas and practices for solving the world’s wicked problems.

Would the real innovation demand focusing especially on the wicked problems with the drive of creating a different future? Here in Brazil many consultancies and marketing agencies that I know have started to question their direction and ask themselves: What am I serving really? Helping the rich to become even richer? Why? For some reason especially in our Leadership Revolution module #4 with the theme Leading Knowledge and Communication many people wondered this. The meaning of your work, the power of your message and the societal impact of your vision are provoking thoughts. Living this kind of experiences makes me also wonder and ask: Does our service have real value for the world if it’s not focusing on solving the three previously mentioned 1,5, 2,5 ja 3 -challenges or other equally hard world scale problems?

A plan is not an innovation yet.

As Monkey Business we want to make the world more yellow and fun. Looking at our positioning from here I’d say the company that’s positioning into the future makes the world more yellow and fun by serving to resolve our most crucial basic needs: our action should decraese the hunger and discourage suiciding and non-stop consuming of unnecessary stuff. Well, what do you say about this, guys – and what does this kind of thinking mean for our positioning?

With Yellow thoughts from Rio de Janeiro, that might be the new #yellowoffice place starting from 2013!

 

Henna Monkey

Tagged under

3 Comments

 1. Ville Reply

  Hei Henna!

  Hyvää reflektiota vakavasta aiheesta. Minunkin mielessäni on ollut monesti kysymys, onko missään mitään järkeä. Mietin aina välillä esimerkiksi kuinka emme saa esimerkiksi puhdasta vettä kaikille ihmisille tällä osaamisella mikä maailmassa on? Mielestäni meillä on busineksen kautta hyvä mahdollisuus vaikuttaa maailmaan – tosin uskon myös että voimme muuttaa maailmaa vain muuttamalla itseämme, ja olemalla läsnä toisille ihmisille.

  Jokatapauksessa, halusin postata linkin videoon, jossa Peter Senge kertoo lisää noista 1,2 ja 3-haasteista. Hyvä n. 20 min puhe Sengeltä tältä kesältä. Suosittelen katsomaan!

  http://www.betterbydesign.org.nz/learning-events/ceo-summit-2012/speakers/international-speakers/dr-peter-senge.aspx

  1. Henna Reply

   Ville! Ajatuksia herättää meissä apinoissa maailman tila, niin se on. Olin katsomassa Sengen linkkiä 1, 2, 3 haasteista, mutta se ei toiminut. Löytäisitköhän toimivan?

   Haleja,
   Henna

More Action. More Chaos. More Mistakes. More Learning.

© 2008-2015 Monkey and Banana Osk. c/o Crazy Town, Lutakonaukio 7. 40100 Jyväskylä. Y-tunnus: 1864486-7.

Soita toimitusjohtajallemme Tatulle +358 40 831 8118

Monkey Business is a registered trademark of Monkey and Banana osk. Monkeys reserve the right to change themselves and the world.