Luukku 14: Matkalla tulevaisuuden organisaatioihin

Bloggaus suomeksi alla:

Monkey Busineksen perustajajäsen, keksijä Keränen kysyi aiemmin tänä vuonna: Onko missään mitään järkeä? Kysymys pohjasi ajatuksiin siitä miten burnoutin partaalla toiset tekevät pitkää päivää, ja toiset taas istuvat työttöminä kotona. Miksi hyvinvointivaltiossamme voidaan ainakin välillä huonosti? Miksi maailman kaikille ihmisille ei saada puhdasta vettä? Ja kolumnisti Kantolan sanoin: Mikä hyvinvointivaltio se se sellainen on missä ei ole aikaa istua ja juoda kahvia?

Kuusi vuotta sitten mieltämme askarrutti kysymys: Millainen on tulevaisuuden organisaatio ja miten sitä johdetaan? Se on kuultu keltaisessa toimistossamme usein. Olemme huomanneet, että näitä kysymyksiä miettivät myös useat asiakkaamme. Ajattelimme, että nyt on oikea aika aloittaa vastausten, tai ehkä sittenkin uusien kysymyksien, etsiminen yhdessä.

Olemme käynnistämässä uuden, jännittävän matkan. Kyseessä on vuoden mittainen valmennusprosessi, matka tulevaisuuden organisaatioiden johtamiseen. Kasaamme kymmenen uteliaan johtajan pilottiryhmää, jotka uskaltavat pohtia joskus myös epämukavalta tuntuvia kysymyksiä sekä kurkistaa miltä tulevaisuudessa voisi näyttää.

Ajattelimme, että SINÄ voisit olla yksi heistä. Etsimme ihmisiä, jotka haluavat erikoistua mahdottomaan. Ihmisiä, jotka haluavat muuttaa ajatteluaan ja uskaltavat uida vastavirtaan. Koska vain muuttamalla itseämme, voimme muuttaa organisaatioitamme ja maailmaa missä elämme.

 

Matka innostaa ja tempaa Sinut mukaan kyseenalaistamaan, kokemaan, kuulemaan sekä oppimaan. Olemaan utelias, sekä kokeilemaan mitä tarkoittaa tulevaisuuden organisaatioiden johtaminen.

Aloitamme tulevaisuuden näkymistä ja siitä kuinka johtamisen ja organisaatioiden täytyy sopeutua maailman muutokseen ja Y-sukupolven esiin marssiin. Tarkoitus on jakaa tietoa, vertailla kokemuksia sekä luoda uutta. Osallistujat tulevat olemaan johtajia erilaisista organisaatioista julkiselta ja yksityiseltä puolelta sekä yrittäjiä. Tällä kokoonpanolla on mahdollista saada omiin ajatuksiin ja kehitysideoihin uutta nostetta.

Oppimismatka pähkinänkuoressa:

Ydinkysymys: ”Minkälainen on tulevaisuuden organisaatio ja kuinka sitä johdetaan?”

Kesto: 12 kk

Sisältö:
4 henkilökohtaista sparrauskeskustelua
6 yhteistä valmennuspäivää 10 osallistujan kesken
2 valmennuspäivää omalle organisaatiolle /   tiimille

Viisi erityispiirrettä:

1. Toimintamme ytimessä on dialogi ja sydämestä puhuminen. Matkalla saa näyttää tunteensa, nauraa ja itkeä.

2. Valmennuksen sisällöt rakennetaan yhdessä henkilökohtaisissa sparrauksissa esiinnousseihin teemoihin pohjautuen.

3. Synnytämme yhdessä uutta tietoa tulevaisuuden organisaatioista ja niiden johtamisesta.

4. Osallistujaryhmä mahdollisimman heterogeeninen ja eri toimialoilta kokemusta omaava.

5. Tarkoituksena on löytää kysymyksiä, jotka auttavat meitä näkemään asiat uudella tavalla.

Valmennusohjelman tulevaisuusoppaina toimivat Monkey Busineksen apinaryhmä sekä verkostomme terävimmät ja visionäärisimmät asiantuntijat (ihmeelliset tai muuten kummalliset tyypit).

Kutsumme sinut mukaan unohtumattomaan seikkailuun!

Ota yhteyttä Hugoon.
0505500715
hugo@banana.fi

Here’s the blog text in English:

One of the founders of Monkey Business Inventor Ville Keränen asked earlier this year: Is there any sense in anything? The question was based on phenomenon where some people work huge hours on the edge of burn out and some are at home unemployed. Why in our welfare economy now and then people feel so ill? Why can’t we get pure water for all? And like the writer Kantola wrote: What kind of welfare society is that where people don’t have time to sit for a cup of coffee?

Six years ago we were puzzling around a question: What is the organisation in the future will look like and how it should be led? After that we have heard that question often in the Yellow office. We have noticed that these questions are also troubling our customers. We thought this might be the time to start the search for the answers or perhaps for new questions together.

We are igniting new and exiting journey. It will be one-year coaching process, a journey to figure out the leadership for future organisations. We are gathering a pilot group of ten curious leaders who dare to think sometimes-unpleasant questions and to peek what the future may look like.

We thought YOU could be one of the pilot group. We are looking for people who want to specialise to impossible. Who want to change their thinking and sometimes can swim against the upstream. Because only by changing ourselves, we can change our organisations and world we are living in.

 

The journey will inspire and snatch you with us to question, experience, hear and learn. To be curious and to try out what means to lead the future organisations.

We start from the future scenarios. Continue to the changes organisations have to face when world changes. And what to do when the generation Y march to the organisations in full force. Participants will be leaders from different organisations from public and private sectors and also entrepreneurs. With this mix it is possible to get wide enough aspect for your own thoughts and ideas to develop even further.

Learning Journey in a nutshell:

Core questions: “What kind of is the organisation in the future and how should it be led.”

Duration: 12 months

Content:
4 personal sparring sessions
6 group couching with 10 participants
2 coaching days for your own team

Six characteristics:

1.     In the core of our work is dialogue and speaking from your hearth. During the journey is allowed to laugh, cry and show feelings.

2.     Content of sessions will be build together based to the needs of the participants brought up in the personal sparring.

3.     We create new knowledge together about the future organisations and leadership.

4.     Group will be as heterogenic as possible and consist from different fields of our economy.

5.     Purpose is to find new questions, which will help us to see things in a new way.

Monkey Business will work as a guide for the future and we will tame our network’s brightest and most visionary experts in your help.

We invite you to join the unforgettable adventure!

Contact Hugo
050 5500 715
hugo@banana.fi

Tagged under

More Action. More Chaos. More Mistakes. More Learning.

© 2008-2015 Monkey and Banana Osk. c/o Crazy Town, Lutakonaukio 7. 40100 Jyväskylä. Y-tunnus: 1864486-7.

Soita toimitusjohtajallemme Tatulle +358 40 831 8118

Monkey Business is a registered trademark of Monkey and Banana osk. Monkeys reserve the right to change themselves and the world.