Luukku 22: Valmentautuminen vuoden vaihteeseen

Tämän päivän vieraileva bloggaaja on valovoimainen Satu Flyktman. Johanna Monkeyn lapsuuden ystävä, joka katosi vuosiksi maailman menoon. Ystävykset yhdistivät voimansa vuosien jälkeen ja yhteisiä kiinnostuksen kohteita löytyi hyvinvoinnista ja luonnosta. Satu on psykologi ja opiskelee mm. ravitsemusvalmentajaksi ja mindfullness ohjaajaksi, sekä tutkii luonnontuotealaa tavoitteena yhdistää eri aloja ennakkoluulottomasti unelmien ammatiksi. Satu kirjoittaa Hehkutaan -blogia http://hehkutaan.blogspot.fi/ sekä yhdessä Johanna Monkeyn kanssa Kuu Yrttitarhassa -blogia. http://kuuyrttitarhassa.blogspot.fi/ Tästä eteen päin tämän jutun sanat tulevat suoraan Sadulta, nauti!

”Uuden vuoden taite on nostanut myrskyn. Minussa itsessäni. Tunnen että jokin muutos on tulossa.Tunsin itseni eheämmäksi, sopusoinnun täyttämäksi ihmiseksi, ehkä valmiimmaksi kuin koskaan ennen.”

– Satu Koskimies, Hurmion tyttäret

Mitä ajatuksia uusi vuosi sinussa herättää? Toivotko jotain uudelle vuodelle? Teetkö suunnitelmia ja lupauksia?

Minä myönnän, teen. Harrastan kaikkea tätä, enemmän tai vähemmän menestyksekkäästi. Viime aikoina olen visualisoinut paljon asioita, joiden haluaisin olevan osa elämääni ensi vuonna. Välillä olen hyvin päättäväinen, teen aarrekarttoja, joiden sisällöt ovat useimmiten toteutuneet. Välillä olen vähän hukassa sen suhteen miten energiani lopulta kanavoin. Tässä uuden vuoden taitteessa ajattelin tehdä ihan kunnon suunnitelman, koskien tiettyjä asioita, jotka vaativat järeää suunnitelmaa ja syvällisempää pohdintaa.

Kokemukseni mukaan yhteinen nimittäjä jo toteutuneille tavoitteille ja unelmille on ollut suunnitelmallisuus, jonka lisäksi tarvitaan innostusta, visualisointia sekä ajatus- ja tunnetasolla tavoitteeseen paneutumista- myös konkreettista tekemistä.

Vuodenvaihde

Vuodenvaihteessa vuoden kierto saavuttaa valottomimman kauden. Kun aurinko kansanperinteen mukaan vuoden pimeimpään aikaan (eli talvipäivän seisauksen tienoilla) lepää pesässään, ja luonto nukkuu voimia keräten, on myös ihmisen aika hiljentyä. Kaamoksesta voi löytää sen lempeämmän puolen: Luonnon rytmejä ja itseämme kuunnellen myös meillä on oikeus lepoon ja sisäiseen maailmaan vetäytymiseen.

Tähän aikaan tuovat valoa myös monet muut tekijät. Uskon, että ihmisen ajatukset ja tunteet värähtelevät ympäristöön energiana. Tähän aikaan latautuu paljon kauniita vilpittömiä rakkauden toivotuksia ja ystävyyden osoituksia. Ne valaisevat ja puhdistavat meitä kaikkia. Kaunis teko, vilpittömät mukavat sanat tai lämmin hymy voivat joskus lähettää kareita odottamattoman laajalle ihmisten välisiin tiloihin, kuten tekee tyyneen veteen heitetty kivi. Sama vaikutus voi olla myös negatiivisella käyttäytymisellä, joka lumipalloefektin omaisena vyöryy yhden ihmisen kokemuspiiristä toiselle. Kaikenlaisen lämpimän ja hellän lisäksi tähän aikaan latautuu myös kohtuuttomia odotuksia ja ristiriitojen kärjistymistä, näin kauniisti ilmaistuna joulua kutsutaankin perheristiriitojen ratkomisen ja neuvottelutaitojen kehittämisen juhlaksi.

Arkoja toiveita muutoksesta

Vaikka moni katsoo vuoden alkavan syksyllä (kesän levon, lämpimässä loikoilun ja viherhekuman jälkeen), myös tähän viralliseen vuoden aloitukseen liittyy usein itseen suuntautuvaa syväpohdintaa, arkoja toiveita kaivatusta muutoksesta ja itsensä kehittämisestä. Moni tekee uudenvuoden lupauksia, jotkut puolihuomaamatta pikkuhiprakassa, toiset tosissaan vihoviimeisen kerran luvaten sen muutoksen tapahtuvan, juuri sen mistä on haaveillut viimeiset kymmenen vuotta. Toiset lupaukset toteutuvat, toiset eivät. Miksi näin on?

Miten onnistumme?

Ravitsemustieteessä olen usein pohtinut näitä samoja kysymyksiä. Miten ihminen motivoituu aitoon muutokseen? Tietoa on tarjolla runsaasti (ähkyyn ja ristiriitaisuuksiin asti), mutta mikä saa sitoutumaan konkreettisiin elämäntavan muutoksiin? Psykologian puolella asia ei ole puhuttanut niinkään, ihmiset, joiden rinnalla olen työskennellyt, ovat olleet erittäin sitoutuneita toteuttamaan muutoksia. He ovat määrätietoisesti tehneet töitä oman ajatus- ja asennemaailmansa kanssa, jolloin konkreettiset kokonaisvaltaiset muutokset ovat olleet hyvin nähtävissä. Fyysinen/psyykkinen kipu onkin voimakas motivoija. Kivun yltyessä liki kestämättömäksi on pakko tehdä muutoksia. Kipu ja masennus ovat elämän risteyskohtia, joissa ihminen pysähtyy kuulemaan olemisensa kaikkia puolia ja ulottuvuuksia- omaa syvyyttään. On tehtävä valinta uusien elämän polkujen välillä: Elämä ei voi jatkua näin, jonkin on muututtava. On huikeaa nähdä, kuinka ihminen omaa halutessaan mahtavan muutosvoiman sitoutuessaan edistämään omaa ja muiden hyvinvointia. Kyse on hyvin perustavanlaatuisista valinnoista. Joskus tarvitaan erillinen aika, tila ja toinen ihminen, jotta omia ajatuksia sekä toiveita voidaan ylipäätään paremmin kuulla.

Välineet muutoksen toteuttamiseen? Avaintekijänä onnistumisen taustalla on todellakin sitoutuminen.

Tavoitteen on oltava ihmiselle itselleen merkityksellinen ja tärkeä, sen merkitys on oivallettava sisuskaluja myöten. Kukaan muu ei voi ottaa vastuuta toisen elämästä, sen ohjaamisesta tai etenemisestä- vaikka rinnallakulkija voikin tukea ja auttaa löytämään välineitä. Tämä on monen vaikea hyväksyä. Ehkä oma vastuu pelottaa, ehkä muutos hirvityttää, ehkä sitä ei tunne itseään riittävän vahvaksi. On oltava riittävästi motivaatiota muutoksen toteuttamiseen ja tämä edellyttää perusteellista suunnitelmaa. Suunnitelmassa on hyvä olla välitavoitteita.

Onnistumisen kannalta tärkeää on strategia epäonnistumisten tullen. Epäonnistumiset ovat tärkeä osa elämää ja oppimisprosessia.

Askeleet taaksepäin kuuluvat etenemiseen. On hyvä jo etukäteen hieman miettiä, miten toimii kun epäonnistuu, ja on tärkeää suhtautua epäonnistumisiin luonnollisena osana muutosta- tällöin voi suhteuttaa epäonnistumisen omalle skaalalleen, eikä anna sen suhteettomasti paisua etenemistä estämään. Onko kyseessä edes oikeastaan epäonnistuminen? Kyseessä voi olla hetken repsahdus, pieni takapakki, muttei suinkaan merkki siitä, ettet (taaskaan) onnistu- korjausliike vie kurssin takaisin kohti ikiomaa tavoitettasi. Varmasti kaaduit monta kertaa opetellessasi ajamaan pyörällä tai harjoitellessasi hiihtämistä tai luistelua. Silti opit taidon!

Vaikka kuinka olen lukenut lukuisia kirjoja, kouluttautunut ja liipalaapajuujuu, painin itse aivan näiden samojen kysymysten kanssa. Muutosvastarinta on peri-inhimilllinen tekijä (onhan se omalta osaltaan palvellut lajinkehitystä, suojellut meitä). Urautumisen tapahduttua on vaikea irrottautua jo syntyneistä tavoista ja tottumuksista, vaikka ne eivät palvelisi enää meitä juuri nyt, vaikka ne olisivat jopa vahingollisia. Muutosta suunniteltaessa mieleen saattaa hiipiä pelkojakin.

Kenties pelottaa?

 • mitä jos muutos toteutuu, ja elämäni muuttuu, enkä olekaan siihen valmis?
 • mitä jos muutos tapahtuu ja olenkin yhä onneton tai jopa onnettomampi?
 • mitä jos muutosta ei lainkaan tapahdu, vaikka yritänkin ns. parhaani? Epäonnistun jälleen kerran…

Nämä kaikki ovat mielenrakennelmiemme tausta-asenteita, joita kannattaa tarkastella ja työstää. Erilaiset turhautumat ja pelot saattavat syödä uskoamme omaan onnistumiseemme, emmekä ehkä edes rohkene unelmoida. Turhautumat ja pelot sekä erilaiset asennerakennelmat saattavat olla hyvin sitkeässä ja hyvin alitajuisia ja tässä osuudessa ammattiauttajankin apu on oivallinen. Tärkeää on puhua näistä asioista tai vaihtoehtoisesti kirjoittaa. Mielessä pienikin peikko muuttuu helposti valtavaksi möröksi. Kirjoittaessa pelko tai asenne saa paremmin oikeat mittakaavat, et sorru kehäpäätelmiin ja saat mielen kaaokselle tarinamaisen tai johdonmukaisemman rakenteen. Tähän osuuteen ei kuitenkaan pidä jumiutua. Anna asenteiden mennä, päästä irti. Ajattele positiivisen kautta! Mieti asioita kuin ne olisivat jo toteutuneet, visualisoi onnistumisesi ja unelmasi tosiksi! Maailma on täynnä ihmisiä, jotka ovat tehneet isoja ja pieniä muutoksia, he ovat selvinneet muutoksesta kunnialla (hengissä) ja tehneet maailmastaan ja kenties meidän kaikkien maailmastamme siten paremman. Onnistujista voi ja kannattaa ottaa mallia, pohtia mitä muutoksia he ovat tehneet ja kuinka he ovat toteuttaneet muutoksen. Toisaalta on hyvä myös muistaa kontrollin hellittämisen ja hyväksynnän tärkeys asioissa, joita ei tarvitse muuttaa, tai joita ei yksinkertaisesti VOI muuttaa. Tämän hahmottaminen voi olla joskus hankalaa.

”Anna minulle voimaa muuttaa se, minkä voin muuttaa.
Anna minulle voimaa hyväksyä se mitä en voi muuttaa.
Ja anna minulle viisautta erottaa nämä toisistaan.”

Muutosta tukeva maaperä saa kasvuvoimansa voimakkaasta halusta, toiveesta, joka tulee suoraan sydämestäsi. Sinulla on oltava asiaan tunneside, mitä voimakkaampi, sitä parempi. Ota siis kynä ja paperia käteen ja ryhdy suunnittelemaan! Piirrä ja kirjoita, tai leikkaa lehdistä kuvia unelmakarttaa varten koostaen kuvakollaasin hienoimmista unelmistasi. Tee tulevaisuuden portfolio. Leikittele unelmillasi ja työstä omia tavoitteitasi.

Mutta muista, toiminta on tie unelmiesi toteutumiseen!

Tiivistettynä:

 1. Mieti huolella tavoite, toivomuksesi
 2. Usko unelmaasi ja siihen, että sinulla on oikeus saavuttaa se
 3. Motivaatio ja motiivit, miksi haluat tätä? Miksi tämä on sinulle tärkeää? Haluatko ylipäätään tätä? Onko kyseessä sittenkin jonkun muun unelma?
 4. Sido sielusi unelmaasi tunnesiteellä, mitä vahvempi, sen parempi
 5. Löydä välineet muutokseen, sinussa itsessäsi on uskomaton määrä viisautta, sitä on myös ympärilläsi kun vain pyydät
 6. Sitoudu. Kukaan muu ei tee sitä puolestasi. Tämä on sinun juttusi.
 7. Suunnitelma, määrittele tarkasti mitä oikeasti haluat ja miten tätä tavoitetta kohti aiot edetä. Muista välitavoitteet
 8. Fiilistele unelmaasi. Visualisoi, kuvittele millaisia tilanteita ja millaisia juttuja elämässäsi on kun unelmasi on toteutunut. Koe ne sisäisessä maailmassasi hyvin vahvasti. Puhu unelmastasi muille, jaa se muiden kanssa. Uusia ovia saattaa avautua jo hyvin nopeasti.
 9. Suhtautuminen epäonnistumisiin on oleellista, ne eivät merkitse sitä että et onnistu. Ne kertovat siitä, että olet aloittanut matkan kohti päämäärääsi. Tulet saavuttamaan sen.
 10. Voimalauseet eli affirmaatiot. Määritele tavoitteet AINA positiivisen kautta. Tunteiden heijastuma, tunteet vetävät puoleensa negatiivista tai positiivista. Negatiivisia tunteita ei kuitenkaan pidä tukahduttaa, ne ovat tärkeitä viestejä, jotka on hyvä huomioida. Tästä lisää myöhemmin.

”Dare to live the life you have dreamed for yourself. Go forward and make your dreams come true.”

– Ralph Waldo Emerson

Here’s the blog text in English:

”Dare to live the life you have dreamed for yourself. Go forward and make your dreams come true.”

– Ralph Waldo Emerson

 

Tagged under

More Action. More Chaos. More Mistakes. More Learning.

© 2008-2015 Monkey and Banana Osk. c/o Crazy Town, Lutakonaukio 7. 40100 Jyväskylä. Y-tunnus: 1864486-7.

Soita toimitusjohtajallemme Tatulle +358 40 831 8118

Monkey Business is a registered trademark of Monkey and Banana osk. Monkeys reserve the right to change themselves and the world.