More Action. More Chaos. More Mistakes. More Learning.

Our Slogan.

Bloggaus suomeksi alla:

Monkey Busineksen alussa oli alennusmyynnistä ostetut keltaiset farkut, ja T-paidat jossa luki Monkey Business – More Action. More Chaos. More Mistakes. More Learning. Slogan taidettiin keksiä ensimmäisen MB-keikan aikana Bilbaossa toukokuussa 2007. Nyt kuusi vuotta myöhemmin tuolloin intuitiivisesti valitun sloganin merkitystä osaa jo hieman avata.

More Action.

Maailma muuttuu tekojen kautta. Alussa oli sana, merkitys ja ajatus. Ajatuksesta syntyy teko. Idea on olemassa aluksi ajatuksen tasolla, josta se muuttuu teoksi. Jos emme kokeile ja tee, mikään ei muutu. Jos alan toimia eri tavalla, pakotan ihmiset ympärilläni muuttumaan myös, koska meidän välinen suhde muuttuu. Muutos lähtee yksilöstä, ja yksilön halusta muuttaa omaa toimintaansa. Kavereita, omaa tiimiä, pomoa, puolisoa, organisaatioita, yhteiskuntaa ja maailmaa voi muuttaa vain muuttamalla itseään ja omaa toimintaa. Siksi toiminta on sloganimme alussa ja ytimessä.

More Chaos.

Toiminta muuttaa itseä, omaa suhdetta muihin ja sitä kautta ympäristöämme. Toiminta synnyttää kaaosta, koska kaikkea ei voi suunnitella, ja asiat eivät mene kuten on suunniteltu. Siksi on tärkeää hyväksyä kaaos osana oppimista. Kaaos on ensimmäinen askel luovassa prosessissa. Tai toinen, koska toiminta on ensimmäinen. Luova kaaos ja kireys voi ahdistaa, ja meidän tehtävä David Kelleyn tavoin on auttaa ihmisiä tämän luovan kaaoksen läpi ja yli. Kaikille on annettu lapsena väriliidut, mutta useimmat eivät koe itseään luoviksi enää edes peruskoulun yläluokilla. Luovuuteen pitää rohkaista omalla luovuudella ja läsnäololla. Paljon kyse on ilmapiiristä, jonka johtaja luo omalla esimerkillään.

More Mistakes.

On ok mokailla. Ihminen joka ei tee virheitä, ei usein tee muutakaan, luki kellariin vievän portaikon seinällä lapsuuteni kodissa. Kun aloitamme toiminnan, teemme usein virheitä. Tämä voi kuulostaa pelottavalta, koska se tuntuu hurjalta myös kirjoitettaessa. Mielemme pelkää mokia. Minua virheet pelottaa. Mutta yritän oppia pois tästä, koska eihän virheet niin pahoja ole. Eihän? Evoluutio perustuu poikkeamiin, virheisiin. Kun tekee jotain eri tavalla, voi olla että mokaa, mutta voi olla että syntyy läpimurto. Kuinka paljon lumihiutale painaa? Ei yhtikäs mitään, sanoo joku. Mutta kun 200 000 lumihiutaletta on laskeutunut linnun pesän päälle, se voi romahtaa. Tarvitaan paljon kokeiluja, ja virheitä, jotta tiedämme mikä ei toimi, ja samalla pääsemme lähemmäs sitä mikä toimii. Opimme Tatun kanssa IDEO:lla vieraillessamme, että ainoa moka on se, jos emme opi mitään.

More Learning.

Milloin oppiminen tapahtuu? Mitä on oppiminen? Toiset sanoo että oppiminen tapahtuu epämukavuusalueella. Tatu sanoo että asia ei ole aivan näin. Epämukavuusaluetta tarvitaan oppimiseen, mutta oppiminen on mielestämme käyttäytymisen muutosta, ja se tapahtuu vasta kun reflektoit mitä epämukavuusalueella tapahtui. Reflektoinnin tuloksena voit toimia ensi kerralla eri tavalla, ja siten olet oppinut. Reflektointia ja oman toiminnan muuttamista auttaa kavereiden palaute, koska kaverit tuntevat sinut jo pidemmän ajan takaa, ja osaavat katsoa asiaa eri näkökulmasta.

Here’s the blog text in English:

In the beginning we had yellow jeans and T-shirts with the slogan: More Action. More Chaos. More Mistakes. More Learning. I think we came up with the slogan rather intuitively during our first Monkey Business gig at Bilbao in May 2007. Now after six years I am able to actually open what it means. Maybe?

More Action.

We can change the world via action. In the beginning there is always a thought. Sometimes that thought is very intuitive. And from that thought the action arises. Idea exists first as an thought, and then it may exists in the form of action. If we do not experiment, nothing will change. If I start to do things differently myself, I at the same time force people around me to change, eventually. That is because my relationship with them changes. The change starts from an individual, and individual’s will to change her environment. That is the way also to change your own team, workplace, organization, friends and even your life partner. That is why action is at the core of our work and slogan, too.

More Chaos.

Action changes ourselves, our relationship with others and thus the environment we live in. Action also creates chaos, because not everything will go according to plan (if there was one), and because one just cannot plan everything. Thus it is important to accept chaos as an integral part of the learning. Chaos is the second step in creative process – Action is the first. Creative chaos and tension may sometimes feel painful and frustrating, and our job is in many ways same as with David Kelley, to help people through this chaotic phase of creative and learning processes. Everybody is given a box of crayons in kintergarden, but only few of us think ourselves to be creative on the older age. We can encourage people to be and use more of their creativity with our own example and presence. The leaders’ job is to create that environment by her own example.

More Mistakes.

It is ok to make mistakes. We, human beings, do mistakes every day. Person who doesn’t make mistakes usually don’t do anything else either was written on the wall of my childhood home. When we start to act, we often start to make mistakes. This may sound tough, as it feels tough to even write. Our minds are afraid of mistakes. I think in the end it is about the fear of not being accepted, that is ultimately the fear being left alone. I am afraid of mistakes, but I try to learn away from that. Usually mistakes are not that bad in the end, right? But all evolution is based on mistakes, or doing things differently. When you do things differently, it may be so that you screw up, or it may be that you create a breakthrough. What’s the weight of a snowflake? Nothing over nothing, could someone say. But when about 200 000 snowflakes have landed on a bird’s nest, it may break down. We need many many experiments and mistakes to find out the ways things do not work, and that is the way we may find also the way it works. At least for a while. Me and Tatu visited IDEO in Palo Alto in March 2013, and learnt that only mistake is the one if we do not learn anything.

More Learning.

What is learning? When does learning occur? Some people say that learning happens in the uncomfort zone. We say that it is not exactly that way. We believe learning is change of behaviour. We need to go to the uncomfort (or growth or grief) zone to get new experiences, but learning happens when you are back at the comfortable zone where you can reflect what happened and thus change your behaviour accordingly. Your team, colleagues and friends can support your learning if you can reflect together in dialogue. The people around you will see the situation from different angle, and for sure will bring new aspects and ideas for you.

Tagged under

More Action. More Chaos. More Mistakes. More Learning.

© 2008-2015 Monkey and Banana Osk. c/o Crazy Town, Lutakonaukio 7. 40100 Jyväskylä. Y-tunnus: 1864486-7.

Soita toimitusjohtajallemme Tatulle +358 40 831 8118

Monkey Business is a registered trademark of Monkey and Banana osk. Monkeys reserve the right to change themselves and the world.