7 Ajatusta maailman muuttamisesta

Helenaa, myself and Giulio at the RCNUWC re-union this summer. Pic by Soren.

Helena, myself and Giulio at the RCNUWC re-union this summer. Pic by Soren.

Here’s the blog text in English:

I used to study in an international high school in Norway with a bold mission: UWC makes education a force to unite people, nations and cultures for peace and a sustainable future. And I think it does its’ job pretty well. We had a 10-year re-union this year, and afterwards I also went back to host a project week there for the current students on design thinking and social entrepreneurship. It was a special experience to go back to a place where I spent two years (from 16-18). After the project week I took my notebook and wrote down the following ideas on changing the world:

1. The only way to change the world is to change yourself. Like Gandhi said: “Be the change you want to see in the world.” When you start to change yourself, the relationship with the people you interact with changes as well, and thus the world starts to change. “Peace begins with a smile..” -Mother Teresa. If there is a peace in your heart there is a peace in the world.

2. We are all different and unique on this earth, 7 billions or so people, thus there as many ways to pursue changing the world. We shouldn’t become the same. There are many of us, and there is room enough for us all.

3. Changing the world takes time. As all mystics know there is an eternity in every moment, and also, learning, or changing one’s behavior takes a much much much longer time than we would like or expect. Be patient.

4. If you want to change the world, build a team around you, or join one. You will need a lot of help from your team. If you want to go far, go together. Like Margaret Mead says: “Never doubt that a small committed group of people couldn’t change the world, in the end it is the only thing that ever has.”

5. ”Give me a lever long enough And a prop strong enough, I can single handed move the world.” -Archimedes. Look for the points of leverage, where a objectively small looking act can make a big difference to someone subjectively. Don’t hold back your compliments. This document got written and put online because of encouragement I got from a friend.

6. Dream and think big, but prototype small says Anssi Tuulenmäki. Take ridiculously small steps towards your dream. Because one idiot who walks, gets further than five intellectuals who only talk.

7. Start now. Don’t wait until tomorrow. The ones who feel the urgency to act now are the ones who will make the difference and eventually change the world.

Bloggaus suomeksi alla:

Opiskelin aikoinaan kansainvälisessä lukiossa Norjassa, jolla on rohkea ja kunnianhimoinen tarkoitus: UWC makes education a force to unite people, nations and cultures for peace and a sustainable future. Nuo kaksi vuotta olivat minulle hyvin merkityksellisiä monella tapaa. Kesän lopulla elokuussa meillä oli 10-v luokkakokous, ja kävin myös lokakuussa pitämässä koululla viikon projektikurssin teemalla muotoiluajattelu ja yhteiskunnallinen yrittäjyys. Viikon lopuksi istuin alas ja otin muistikirjan käteen ja kirjoitin ylös seitsemän ajatusta maailman muuttamisesta.

1. Ainut tapa muuttaa maailmaa on muuttaa itseäsi. Kuten Gandhi on sanonut: “Meidän on oltava se muutos jota maailmalta haluamme.” Kun muutut itse ensiksi, niin suhteesi muihin ihmisiin muuttuu, ja näin maailma ympärilläsi alkaa muuttua. Hymy on paras rauhan työkalu, ja paras avain ovien aukaisemiseen. Jos sinulla on rauha sydämessä, on rauha myös maailmassa.

2. Olemme kaikki erilaisia täällä maapallolla, noin 7 miljardia ihmistä, ja siksi on huimasti erilaisia tapoja muuttaa maailmaa. Meidän ei ole tarkoitus olla samanlaisia. Meitä on monta, mutta täällä on kyllä tilaa kaikille.

3. Maailman muuttaminen ottaa aikansa. Kuten kaikki mystikot tietävät, tässä hetkessä on ikuisuus. Oppiminen, eli oman käyttäytymisen muuttuminen vie paljon enemmän aikaa kuin haluaisimme tai odotamme. Ole kärsivällinen.

4. Jos haluat muuttaa maailmaa, rakenna ympärillesi tiimi, tai liity tiimiin. Tulet tarvitsemaan paljon tiimisi apua. Jos haluat mennä kauas, mene yhdessä. Kuten antropologi Margaret Mead on sanonut: “Älä koskaan epäile etteikö pieni ryhmä sitoutuneita ihmisiä voisi muuttaa maailmaa, koska loppujen lopuksi ne ovat ainoita jotka maailmaa ovat muuttaneet.”

5. “Jos minulla olisi tarpeeksi pitkä vipu, niin yksinään voisin muuttaa maailman.” Etsi vipuvarsikohtia, missä pienellä teolla voi olla suuret vaikutukset. Objektiivisesti pieni juttu voi merkitä valtavasti meille henkilökohtaisesti. Älä säästele kehuja ja kannustusta. Tämänkin kirjoituksen julkaisuun vaikutti paljon kavereiltani saama kannustus.

6. Unelmoi ja ajattele isosti, mutta kokeile pienesti sanoo Anssi tuulenmäki. Ota naurettavan pieniä askelia kohti unelmaasi. Koska yksi idiootti joka kävelee, pääsee pidemmälle kuin viisi viisasta, jotka vain puhuvat.

7. Aloita heti. Älä odota huomista. Ne ketkä kokevat pakottavaa tarvetta toimia heti, ovat niitä jotka maailmaa muuttavat.

Tagged under

1 Comment

More Action. More Chaos. More Mistakes. More Learning.

© 2008-2015 Monkey and Banana Osk. c/o Crazy Town, Lutakonaukio 7. 40100 Jyväskylä. Y-tunnus: 1864486-7.

Soita toimitusjohtajallemme Tatulle +358 40 831 8118

Monkey Business is a registered trademark of Monkey and Banana osk. Monkeys reserve the right to change themselves and the world.