Ydinmatskua!

 

Bloggaus suomeksi alla: Kesäloman alkajaisiksi lukaisin maikkarin urheilutoimittajan Oskari Saaren kirjoittaman Suomen salibandymaajoukkueen ex-päävalmentajasta Petteri Nykystä kertovan kirjan. Teos on nimeltään Alkemisti – Petteri Nykyn tarina. Kirja oli täyttä rautaa, suosittelen!

Erinomainen kirja!

Petteri Nykky käytti valmentamisessaan paljon kysymyksiä. Maajoukkueen leireillessä pelaajat saivat usein eteensä paperin jossa oli kysymyksiä joiden ei välttämättä heti olisi arvannut liittyvän salibandymaajoukkueen toimintaan millään tavalla. Tätä lukiessani päätin viedä tämän ajatuksen käytäntöön Monkey perheessä.

Syksyn Kick Startissa apinat saivatkin vastattavakseen seuraavat kiperät kysymykset sekä muutamia lainauksia apinain vastauksista.

1. Mitä haluat saavuttaa elämässä ihmisenä ja yrittäjänä?

Onni, tasapaino, elämän makuista elämää, paljon naurua. Läsnä olo rakkaille ihmisille, ennakkoluulottomuus ja avoimuus.

Ihmisenä ykkösjuttu on parempi elämä, oppiminen ja eteenpäin meno. Elämässä haluan perheen, ja leppoisat eläkepäivät piippua poltellen omassa yksityisessä vanhainkodissa. Oma metsämökki ja sauna järven rannalla. Yrittäjänä kovia juttuja ovat yhdessä tekeminen, merkitykselliset jutut ja kestävyys. Että voisi tehdä sen minkä jaksaa ja haluaa, ja pitää myös vapaita kun tarve ja tunne vaatii.

2. Mitkä ovat vahvuutesi?

Organisointi, kuuntelu, kysyminen, läsnäolo (joskus) = dialogi, silmät, korvat ja nenä + kädet = kyky havaita ja tehdä uusia juttuja, 

Painan helposti plussaa ja innostun nopeasti, avoin, hellä ja katumaton, rohkeus, tyhmyys ja yksinkertaisuus, innostuminen ja innostaminen, sisäinen energia.

3. Missä asioissa haluat haastaa itsesi tämän syksyn aikana?

 Aion näyttää itselleni että pystyn tekemään isoja kauppoja! Hei, referenssejä on jo vaikka muille jakaa.

Haluan luoda vaikuttavuutta suuremmalla kaavalla kuin koskaan.

Ammatillinen kehittyminen eli haluaisin syventää tietämystäni ja osaamistani osallistavista menetelmistä, työyhteisöllisyydestä, tiimijohtamisesta ja hyvinvoinnista.

4. Mainitse kolme yksityiskohtaa, joihin Monkey Busineksen tulisi kiinnittää huomiota lähitulevaisuudessa?

Seuranta ja henkilökohtaisuus myynnissä ja taloudessa.

Toiminnan seuranta reaaliaikaisesti.

Aikataulut ja niissä pysyminen.

Keltaiset asusteet aina asiakaskäynneillä.

5. Keitä ihmisiä kunnioitat erityisen paljon? Perustele.

A Finnish reggae artist Jukka Poika – he has great lyrics about the world and about courageous life.

Johannes Partanen – Uuden synnyttäjä, innovaattori, joka jaksoi painaa kaikesta huolimatta läpi harmaan kiven.

Äiti ja isä. Paljoa ei ole koskaan ollut, mutta rohkeasti on kaikenlaista yritetty. Aina ei ole onnistuttu ja suuria vastoinkäymisiä on koettu, mutta silti hassuttelua riittää, ponnistetaan uudestaan ja keksitään uusia keinoja. Valtava uteliaisuus ja halua oppia uusia asioita.

6. Mikä on se epäkohta tai ongelma maailmassa, jonka haluaisit omalla työlläsi poistaa?

Ihmisten onnettomuus, harmaus, innottomuus, kadotetut sielut, yksinäisyys, ennakkoluuloisuus.

Auttaa ihmisiä elämään täysipainoista elämää ja nauttia hetkestä.

Haluaisin, että ihmiset voivat olla onnellisimpia ja luonnollisempia elämässään ja työelämässä.

Kuinka saada Suomen nuoriso ajattelemaan isommin, rohkeammin ja eri lailla?

Epärehellisyys itselle ja muille, riistäminen, kyykytys – tunteiden katoaminen.

Inequality. The challenge is that free market may reduce poverty but it cannot reduce inequality. My work in the educational field is reducing inequality. 

Ihmisten onnettomuus, harmaus, innottomuus, kadotetut sielut, yksinäisyys, ennakkoluuloisuus.

7. Mitkä asiat ovat sinulle tärkeimpiä juuri nyt?

Rakkaus.

Perheen hyvinvointi.

Oma terveys ja hyvinvointi.

Luottaa itseeni ja tarinaan.

8. Mitkä ovat tavoitteesi tälle syksylle?

Keskittyä vähempään – saada enemmän tulosta aikaiseksi.

20 000 € myyntiä.

 Designkonttikoulusta ensimmäiset kaupat ja konseptin testaukset.

Tehdä kauppaa, joka turvaa syksyn ja ensi kevään, mahdollisesti myös ensi syksyn.

Haluan saada Brasilian ja oman työn kaikilla tavoin hyvälle pohjalle.

 

 

Näillä mennään.

Innostuksella, prosessimies Roiha.

Here’s the blog text in English:

 

In the beginning of my summer holiday I read a book about Finnish floor ball coach Petteri Nykky from the sports reporter Oskari Saari. Book is named: Alkemisti – Petteri Nykyn tarina. Book is fully inspirational – I recommend it for everyone who can read in Finnish! 🙂

Petter Nykky used questions as his tool in floor ball coaching. Players often received lists of questions, that didn’t necessarily have anything to do with floorball. Reading that made me decide to take this idea in practice with Monkey Business family.

At the autumn Kick-Start at the beginning of August the Monkeys received these questions to reply and share. Here some replies from our team.

1. What do you want to achieve as a human and as an entrepreneur?

Happiness, balance, life that tastes like life, lots of laugh. Being present to the loved ones, being open to the new. 

As a human my top thing is better life, learning and moving forward. In life I want to achieve a family and calm days in my own private elderly house smoking pipe and enjoying a good time with my friends. My own cottage at the forest and sauna in front of the lake. As an entrepreneur the cool things are doing things together, meaningful things and sustainability. That I could do what I can and want, and also have free time when I need and feel like having it.

2. What are your strengths?

Organizing, listening, asking questions, presence (sometimes) = dialogue, eyes, ears and nose + hands = ability to see and create new things.

I push the plus easily and get excited fast, I’m open, tender and go without regrets, I’m courageous, stupid and simple, excited and able to excite others. I have inner energy.

3. In what things you want to challenge yourself during the autumn?

I want to show to myself that I am able to do big deals. Hey, there are hell lots of  references to share already!

I want to create impact in bigger scale than ever.

Professional development so I’d like to deepen my knowledge in collaborative working methods, working communities, team leadership and well-being.

4. State 3 details that you think Monkey should focus on in the near future?

Follow-up and personal touch in sales and finances.

Following the action in real-time.

Timetables and keeping up with them.

Wearing the brand. 

5. Who are the people you respect especially. Why?

A Finnish reggae artist Jukka Poika – he has great lyrics about the world and about courageous life.

Johannes Partanen – Founder of Team Academy, creator of new innovator, who pushed his idea thru the walls despite big resistance that keeps coming from various destinations.

Mum and dad. We never owned much, but we always bravely tried everything. We didn’t always succeed and we faced big obstacles, but fun we have always had – we stand up again and again and invent new ways of moving on. Huge curiousness and willingness to learn new things.

6. What’s the problem your work is removing from the world?

Sadness of the people, greenness, boreness, tiredness, lost souls, loneliness, prejudice.

It helps people to live a life to the full and enjoy the moment.

I would like people to be more natural in their lives and in the working life.

How to allow Finnish youth to think bigger, more courageously and differently?

Dishonesty for yourself and for the others. Robbing, bossing and loosing the feelings.

Inequality. The challenge is that free market may reduce poverty but it cannot reduce inequality. My work in the educational field is reducing inequality. 

 

7. What things are important for you right now?

 

Love.

Well being of my family.

Personal health and well-being.

The trust in myself and in the story.

 

8. What are your goals for this autumn?

 

To focus on less and create a bigger results.

20 000 € of sales.

First deals and protos of the D-school in a container.

Make sales that keep us a lie for the next spring and possibly also already for the next autumn.

I want to get the work of mine and the work of ours in Brazil for a good basis, in all ways.
With enthusiasm,
Process Man Roiha

Tagged under

More Action. More Chaos. More Mistakes. More Learning.

© 2008-2015 Monkey and Banana Osk. c/o Crazy Town, Lutakonaukio 7. 40100 Jyväskylä. Y-tunnus: 1864486-7.

Soita toimitusjohtajallemme Tatulle +358 40 831 8118

Monkey Business is a registered trademark of Monkey and Banana osk. Monkeys reserve the right to change themselves and the world.