Luukku 7: Tarvitsemme työelämän vallankumouksen

Minna-Monkey työn touhussa. Kuvan otti Johanna.

Bloggaus suomeksi alla:

Miltä juuri sinun työsi maistuu tänään, 7.12.2012? Saatat viettää itsenäisyyspäivän jälkeistä “etätyöpäivää”, tai olet monen muun tapaan töissä aivan normaalisti. Miltä työsi tänään tuntuu, maistuu, näyttää, kuulostaa? Haiseeko se?

Uskallanko sanoa tätä — työtä pitäisi pystyä RAKASTAMAAN! Jos lasketaan, että keskiverto suomalainen jää eläkkeelle 65 vuotiaana, on hän ollut elämästään koulussa ja työelämässä 58 vuotta. Se on aivan liian pitkä aika vietettäväksi tehden jotain sellaista, joka ei innosta tai ole merkityksellistä.

Olen vahvasti sen koulukunnan edustaja, jolla ei ole selkeää rajaa työ-ja yksityiselämän välillä. Minulle (työ)elämä on (työ)elämä, kokonaisuudessaan. (Työ)elämääni ja persoonaani vaikuttaa suuresti se, mitä työtä teen. Ei työ(elämä) välttämättä ole pusi pusi ja hali hali, vaaleanpunaista höttöä. Ei sen tarvitsekaan. Haluan kuitenkin, että nautin siitä mitä teen, kenen kanssa työskentelen ja elän – ja ennen kaikkea miksi. Työ(elämä)n merkityksellisyydellä ja mielekkyydellä on väliä.

(Työ)elämän vallankumous. Miksi?

Hidasta elämää – olet jo perillä’ -Blogissa (työ)elämän hyviksi aineksiksi työhyvinvoinnin ja johtamisen professori Marja-Liisa Manka nosti Martin Seligmania (positiivisen psykologian professori, USA)  mukaillen Positiivisuuden, Innostuksen, Ihmissuhteet, Merkityksen ja Saavutukset. Päätin ottaa hieman selvää, mitä nämä viisi tekijää satunnaiselle otannalle ihmisiä tarkoittaa. En pyytänyt ajattelemaan termejä erityisesti miltään kantilta, vastata sai vapaasti. Vastauksia tuli niin runsain mitoin, että ihan yllätyin. 17/20 haastattelemaani ystävää ennätti vastata minulle päivän varoitusajalla. Vastausten runsauden vuoksi jaan positiivisuuden, innostuksen, ihmissuhteet, merkityksen ja saavutukset viiteen eri postaukseen. Aloitetaan positiivisuudella!

17 eri näkökulmaa positiviisuuteen, olkaa hyvät!

1. “Se on elämän asenne, kyky nähdä mahdollisuuksia, levittää hyvää energiaa” Lauri Huusko, yrittäjä

2. “Positiivisuus on energiaa, joka vie asioita eteenpäin” anonyymi nuori nainen

3. “Positiivisuus; olla iloinen, avoin ja ei pidä murehtia pienistä asioista!” Pekka Mäki-Kuutti, liiketalouden opiskelija, mieheni

4. “Positiivinen asenne kaikessa tekee elämästä helpompaa. Positiivisuus myös muiden ihmisten suhteen – jokaisessa on jotain hyvää!” Tiina Jaatinen, yrittäjä, Virkkuukoukussa Oy

5. “Yritän aina pysyä positiivisena ja pyrin kääntämään negatiivisista asioista positiiviset puolet esiin. Pyrin näkemään ne ennemmin mahdollisuuksina tai opetuksina. Kun olen positiivinen ja iloinen, pystyn vaikuttamaan sillä ympärillä oleviin ihmisiin myös ja saamaan heille hyvän fiiliksen. Läheiselle ihmisille sattunut sairaus sai minut ajattelemaan näin. Koskaan ei kannata murjottaa. Elämä on liian lyhyt murjottamiseen.” Robert Lang, Startup Journey coordinator,  Boost Turku

6. “Tärkeä voimavara elämässä, joka auttaa jaksamaan ja puskemaan eteenpäin haastavissakin tilanteissa. Auttaa ratkaisemaan vaikeiltakin tuntuvia tehtäviä ja luomaan kontakteja uusiin innostaviin ihmisiin.” Tuukka Pykäläinen, Venue Manager, World Design Capital 2012

7. “Positiivisuus vaatii myös luottamusta omaan itseensä, osaamiseensa ja/tai tiimiinsä. Yritän opetella pois itseni syyllistämisestä ja soimaamisesta ja olla hellempi itselleni.Toisinaan harteillani painaa myös huoli ympäristöstä ja maailmasta, mutta koitan tehdä oman osani ja toimia aktiivisesti positiivisen muutoksen puolesta. Se on myös henkilökohtaisesti voimaannuttavaa.” Laura Browne, Hub Jyväskylä

8. “Kyky uskoa, että voi onnistua asioissa tilanteissa, joissa vähemmän positiivisesti ajattelevat eivät siihen ehkä uskoisi. Ikävien tapahtumien jälkeen kyky nähdä mitä hyötyä ikävästä asiasta voi olla ja mitä siitä voi oppia.” Markus Muhonen, projektipäällikkö YSP Oy

9. “Positiivisuus on valinta. Jokaisessa asiassa on vähintään kaksi näkökulmaa, joten itse saamme päättää minkä tai kumman niistä valitsemme. Positiivisuus on valintani, koska se auttaa jaksamaan pitemmälle.” anonyymi nuori mies

10. “Positiivisuus on hyvä elämänasenne. Everybody has some trouble, but when you worry you make it double, don’t worry, be happy!” Juho Deb, tiimiyrittäjä, osk Goala

11.“Positiivisuus on tavoitetila, joskus paremmin, joskus ei niin hyvin onnistuen.” Teija Välinoro, tiimiyrittäjä, osk Wimma Visions

12.“Kanssaihmisten positiivisuudesta saan usein sen alkusysäyksen positiivisen vaihteen kytkemiseksi päälle omassa päässä. Perheen ja ystävien positiivinen tuki ja kannustus vaikeimpina hetkinä on elintärkeä kantava voima. Positiivisuus ruokkii positiivisuutta ja varsinkin asiakaspalvelutyössä on kiva huomata, että kun itse pysyy positiivisena vaikka “hampaat irvessä” niin kyllä jöröinkin asiakas aika usein heltyy taistelemasta vastaan.” anonyymi nuori nainen

13.“Uskon, että myönteinen elämänasenne ja suhtautuminen helpottaa niin uusien kuin vanhojenkin asioiden kohtaamista. Positiivisuus näkyy minulle esimerkiksi hymyn kautta tai myönteisen suhtautumisen myötä. Positiivinen asenne tekee niin itselle kuin muille hyvän mielen ja saa vastakaikua vuorovaikutustilanteissa.” Sofi Weckman, Vice President, NKSU

14.“Positiivisuus tarkoittaa minulle elämän asennetta, halua nähdä ihmisten parhaat puolet, innostuksen osakomponenttia, hyvän itsetunnon osakomponenttia, tapaa hahmottaa maailmaa, negatiivisuuden vastakohtaa, uskoa hyvään ja uskoa tulevaisuuteen. Positiivisuus myös yhdistään ihmisiä. Meissä jokaisessa on enemmän hyvää, kuin päällepäin näkyy.” Teemu Ahlström, järjestelmäpäällikkö, Fonecta

15.“Elämä on jatkuvaa ylä- ja alamäkeä joten pitää ajatella asioita posiivisesti.
Jos joka päivä kiroaa huomista, ei voi nauttia tästä päivästä.” Tatu Patronen, yrittäjä, Verkkobisnes Oy

16.“Positiivisuus  on eteenpäin menemistä, yhdessä tekemistä, voimauttavaa muutosta” Johanna Soilu, yrittäjä, Fashion Unit

17.“Positiivisuus on asenne, elämäntapa ja negatiivisuuden vastakohta, ei ole pakollista ja pakkomielteistä tuo positiivisuus, perustuu vapaaehtoisuuteen. Teko-positiivisuus on kyllä karsein laji mitä tunnen, joskus voi olla aito nega, sen jälkeen tulee aika helposti posi ja pusi pusikin.” Timo Lehtonen, The One Man Band, tiimivalmentaja, Tiimiakatemia

Paljon puhetta positiivisuudesta – toimiiko se oikeasti? Miitä hyötyä myönteisestä ajattelusta on (työ)elämässä? Mitä vallankumouksellista sillä voidaan saavuttaa? On tutkittu, että positiivisuus korreloi vahvasti menestyksen kanssa. (Losadan laki, 3:1) Tähän liittyen löytyy Monkey Busineksen SlideSharesta erinomainen, ajatuksia avaava teksti by Ville Keksijä Keränen.

Kuinka onnellinen päätät olla tänään?

Tausta; Tein tämän lyhyen positiivisuus-tutkimuksen koska innostuin valtavasti Työ tulevaisuudessa – kiitos kiertämään– blogitekstistä. Tekstin takana on työhyvinvoinnin ja johtamisen professori, Marja-Liisa Manka. Haluan raottaa verhoa, mitä nämä viisi tekijää merkitsee eri ihmisille? Tässä osa 1. osa viiden postauksen sarjasta.

(Lähteet; http://hidastaelamaa.fi/2012/11/tyo-tulevaisuudessa-kiitos-kiertamaan/ ja kvalitatiivinen tutkimus)

Here’s the blog text in English:

I got inspired by a Finnish blog post about the future of work (Hidasta Elämää – Työ tulevaisuudessa – kiitos kiertämään) and did a research about the same theme among friends. My question was: What does positivity mean to you? And here are the answers:

1. “It is the way of life, ability to see possibilities and to spread good energy” Lauri Huusko, entrepreneur

2. “Positivity is energy that moves things forward” anonym young woman

3. “Positivity; is to be happy, and not being worried about little things” Pekka Mäki-Kuutti, BBA student and my significant other.

4. “Positive attitude in everything  makes life easier. Positivity also towards other people – there is good in everyone!” Tiina Jaatinen, entrepreneur, Hooked Design Ltd

5. “I always try to stay positive and I try to turn negative things into positive. I try to see negative things more like opportunities or lessons. When I am positive and happy, I can affect with that to the people around me and create a good feeling to them. One of my near and dear person got really sick, and that made me think this way. There is no use to be grumpy. Life is too short to cross.” Robert Lang, Startup Journey coordinator,  Boost Turku

6. “Positivity is an important power in life which helps to carry on and go forward even with challenging situations. It helps to solve tasks, that seems and feels difficult. It also enables to create new contacts with cool and inspiring people.” Tuukka Pykäläinen, Venue Manager, World Design Capital 2012

7. “Positivity demands also trust in oneself, to own abilities and/or to your team. I try to teach myself not to blame myself too much; I should be more gentle with myself. Sometimes I worry about the whole environment and the world, but when it gets too big I just try to do my own part and act actively for the positive change in the world. Positivity is also personally empowering.” Laura Browne, Hub Jyväskylä

8. “Positivity is ability to believe, that one can succeed in things and situations, where people who doesn’t think so positively wouldn’t think so. It is also ability to see, what was the point and lesson to learn after something bad or unpleasant has happened.” Markus Muhonen, project manager at YSP Ltd

9. “Positivity is a choice – in every thing there is at least two point of views, so we can always choose which one we choose. Positivity is my choice, because it helps me to carry on longer.” anonymous young man

10. “Positivity us a good attitude towards life. Everybody has some trouble, but when you worry you make it double, don’t worry, be happy!” Juho Deb, teampreneur, coop Goala

11.“Positivity is a state to thrive towards, sometimes I succeed better, sometimes not so well” Teija Välinoro, teampreneur,  coop Wimma Visions

12.“Positive people around me kicks often a positive gear also on in my own mind. Family and friends give a lot of important positive support and cheering when life feels though. That is essential and very important to have. Positivity feeds positivity, and especially when working in customer service field, it is nice to notice, that when I stay positive no matter it takes even the grumpiest customer gives in eventually and stops fighting.” anonymous young woman

13.“I believe that positive attitude towards life eases up to meet and greet and to get along with new and old things. Positivity shows itself to me for example as a smile or positive attitude. Positive attitude makes oneself and people around feel good, and you get better response in interactive situation.” Sofi Weckman, Vice President, NKSU

14.“Positivity means to me a positive attitude towards life, willingness to see the best in people, significant part in inspiration, significant part in good self-esteem, way to see the world, opposite to negativity, believing in good and believing in the future. Positivity also connects us. There is more good in everyone of us than meets the eye.”Teemu Ahlström, Systems Manager at Fonecta

15.“Life is constant up- and downhill, so one needs to think positively. If everyday one swears about tomorrow, one will never enjoy today” Tatu Patronen, entrepreneur, Verkkobisnes Ltd

16.“Positivity is going forward, doing together, empowering change” Johanna Soilu, entrepreneur, Fashion Unit Ltd

17.“Positivity is attitude, opposite to negativity, positivity is never obsessive or compulsive. Positivity is based on voluntary behaviour. Fake-positivity is most definitely the worst kind in know. Sometimes is possible to have real nega, after that can happen posi-posi and even maybe kiss-kiss!” Timo Lehtonen, The One Man Band, team coach, Tiimiakatemia

Tagged under

More Action. More Chaos. More Mistakes. More Learning.

© 2008-2015 Monkey and Banana Osk. c/o Crazy Town, Lutakonaukio 7. 40100 Jyväskylä. Y-tunnus: 1864486-7.

Soita toimitusjohtajallemme Tatulle +358 40 831 8118

Monkey Business is a registered trademark of Monkey and Banana osk. Monkeys reserve the right to change themselves and the world.