Luukku 12: Keltaisen meren strategia

Team Academy Euskadi Coaches

Some of the first clients of Monkey Business in Spain, Javi x 2 & Nieves.

Bloggaus suomeksi alla:

Monkey Busineksen ensimmäinen virallinen iso keikka elokuussa 2007 oli Strategian lanseeraustilaisuus eräälle yritykselle Pieksämäellä. Se tarjoiltiin Tatulle ja Villelle verkoston voiman tuella.  Apinamaisen rohkeasti keikka otettiin vastaan ja tehtiin se mitä osattiin. Yrityksen valitsemana teoriana oli Kim & Mauborgnen Sinisen Meren Strategia ja sen jalkauttamiseen oli valittu Monkey Business. Tietenkään kumpikaan apinoista ei ollut silloin koko kirjaa lukenut, vaikka keskusteli siitä varsin sujuvasti ja oli paljon kuullut. Silti pilotti vähän pelotti. Perusidea oli “hallussa” ja sen haisteltiin olevan hyvin myyvä teesi konsulttikentässä. Ketäpä ei kiinnostaisi luoda tila jossa vapautuu kilpailusta purjehtien yksinään sinisen meren leppoisilla laineilla. Me kuitenkin näimme toisin ja keskityimme ihmisiin. Keikka oli myös samalla ensimmäinen jossa legendaarinen hintatakuumme pääsi heti käytäntöön. Asiakkaan ei tarvitse maksaa ellei koe saaneensa hyötyä. Sillä kerralla asiakas maksoi puolet. Emme ihan yltäneet arvoinnovaatioon, tuohon Sinisen Meren Strategian ytimeen. Käytäntö opettaa.

Tämän syksyn aikana olemme kolkutelleet TOP 500 -listan yritysten ovia. Ja meiltä on useamman kerran kysytty: “miten olette erilaisia?”. Myös Advisor Boardimme on kovasti kysellyt lounastapaamisissa “secret saucen” perään. Me olemme koittaneet vastata ja samalla ajatelleet hiljaa: ”Pitäisihän niiden tajuta, mullahan on keltaiset housut”. Samaan aikaan kiinnostus keltaista kohtaan on myös kasvanut. Yhteistyöstä, jopa fuusioista puhuttu ja huhuttu. Työhakemuksia tulee pallon eri puolilta. Pitäisiköhän koittaa ottaa selvää mistä on kyse. Yrittää nousta sattuman yläpuolelle, kuten Suomen salibandymaajoukkue. Asiakkaat ovat maksaneet laskunsa hyvillä mielin. Olemme onnistuneet ja yllättäneet positiivisesti. Mitä me näemme? Mitä muut näkevät? Mistä tuottamamme arvo koostuu? Mitä käytäntö on meille viidessä vuodessa opettanut tulevaisuuden organisaatiosta?

Olen hidas ja jääräpäinen keltahousuinen oppija. Tarvittiin vain reilu seitsemän vuotta mantraa “ tuota asiakkaalle arvoa niin maailma pelastuu”. Elokuussa vihdoin luin koko Sinisen Meren Strategian ja tajusin. Kyseessähän ei olekaan pelkkä konsulttien myyntikikka paratiisista, eikä pelkkä markkinointi / brandi-ilmeen rakentaminen. Kyseessähän on teoria, jolla yrityksen arvontuotannon hiljaista tietoa saadaan näkyväksi. Siis todelliseksi kilpailueduksi, jolla samalla kevennetään asiakkaan rakenteita / kustannuksia ja luodaan todellista arvoa. Tässä nopea leikkaus Monkey Busineksen Keltaisen Meren Strategiaan.

Olemme luopuneet virallisuudesta, vaikeista sanoista ja oikeassa olemisesta.

Olemme karsineet suunnittelua suunnittelun ja varmuuden harhan luonnin vuoksi, emme harjoita kaavamaista toistamista ja business-peliä.

Korostamme tunteita/puhetta sydämestä eli rehellisyyttä itselle ja muille, itsensäjohtamista, näkyväksi tekemistä ja oppimista.

Luomme arvomme hauskuuden, ufouden ja kokeilujen kautta.

HAUSKUUS?
Oppiminen on meille apinoille hauskaa. Innostavaa. Motivoivaa. Palkitsevaa. Oppiminen on käyttäytymisen muutosta. Oppiminen on aina tunnesidonnaista. Muotoilemme AINA valmennustilanteemme preesensissä hauskoiksi. Meillä on maaginen tatsi luoda oppimisympäristöjä. Saamme ihmiset puhumaan asioista joilla on todella merkitystä ja joita on usein vaikea kohdata. Hauskuus ei ole valmiiksi käsikirjoitettua ja irrallista toimintaa. Se on yksi arvontuotantomme ydin. Se auttaa osallistujia rentoutumaan, lähtemään mukaan ja pysymään hereillä. Se nostaa energiatasoa ja lisää elinvuosia. Se nostaa valmennustemme tehoa noin 300%. Sir Richard Branson: “ Olen aina keskittynyt tekemään sitä mikä on hauskaa.” Työhyvinvointi, motivaatio ja innostus tulevat kaupan päälle. Hauskuus ei tarkoita kritiikin välttämistä. Tutkimusten ( es.Losada, HPT) mukaan positiivisia kommentteja tarvitaan vähintään kolme kertaa negatiivisia enemmän. Optimaali on noin kuusi kertaa enemmän. Take it yellow! Miksi opimisen / työn pitäisi olla vakavaa? Miksi tarvitsisimme negatiivisuutta?

Asiakas Hugosta ja Johannasta:” Valitsimme apinat koska he ovat hulluja ja rehellisiä.”

UFOUS?
Olemme oikeasti erilaisia toiminnassamme emme vain markkinointilupauksissa. Jo pukeutumisesta lähtien. Emme koita nostaa itseämme osallistujien yläpuolelle kertomalla historian meriittejämme. Meillä ei ole valmiita vastauksia ja sen kerromme heti. Meillä on ulkoavaruuden kyky saada ihmiset löytämään vastaukset. Lunastamme luottamuksen teoillamme ja läsnäolollamme. Rakennamme sen päälle yhteisen riemullisen oppimismatkan, kumppanuuden. Emme rakenna yhden teorian tai konseptin varaan. Osaamme pyytää anteeksi, sanoa: “olin väärässä” ja nauraa itsellemme. Ymmärrän sen olevan joillekin liikaa, liian ufoa. Mutta en usko heidän lukevan tätä blogia. Olemme erittäin voimakkaasti arvopohjainen osuuskunta ja se näkyy toiminnassamme rehellisyytenä, vilpittömyytenä ja keltaisuutena. Me osaamme yllättää, positiivisesti.

Asiakas Tatusta:” Joku keltahousuinen hippi tepasteli siellä tuotannossa henkilöstöpäällikön kanssa, ajattelin olevan työharjoittelija. Mutta kun se avasi suunsa niin se puhuikin asiaa.”

Asiakas Hennasta: ”Onko Henna oikeasti olemassa?”

KOKEILUT?
Vain teot muuttavat maailmaa ja luovat uutta. Täydellisyys on hidas kuolema. Heti ensimmäisen valmennuskerran jälkeen lähdemme kokeilemaan käytännössä jotain uutta. Ainut epäonnistuminen on ettemme opi mitään. Tieto luodaan käytännön kautta. Käytäntö on ainut tapa oppia sietämään “virheitä” ja löytämään sitä kautta toimivia käytänteitä. Tekeminen edellä eteneminen tarkoittaa kykyä oppia nopeiten ja pysyä menossa mukana. Se tarkoittaa myös niitä pieniä tekoja jotka sydämessä koetaan oikeiksi. Pienillä teoilla luodaan isoja muutoksia. Pienet teot vaativat itsensäjohtamista, itsensäjohtaminen luottamusta ja luottamus rakentuu tekojen kautta.

Asiakas Jannesta ja Villestä: “En ole pettynyt. Tykkäsin todella, kun heti ohjasitte osallistujat tekemään kokeiluita!”

Keltainen meri – se ei ole kusetusta. Se on tulevaisuus.

Don´t worry – be crappy ja Shitty Protype -hengessä, Jyväskylästä, puuhellan kupeesta Aktiivipoika Tatu.

Here’s the blog text in English:

The very first official Monkey Business gig was in July 2007. It was a strategy launch for a company from Pieksämäki, Finland. It was offered to us, Tatu and Ville, by the power of the network. The challenge was known to be big, but Monkey-like bravery helped us to accept it, and we did what we could. The theory picked by the client was the Blue Ocean Strategy by Kim & Mauborg. Of course neither of the us had ever read this specific book, but we were able to discuss about the matter fluently ‘cos we had overheard about it quite a bit. Still the pilot gig felt a bit frightening… We had the basic idea under control, and we felt that it could be a fancy selling theme in the consulting business. Who wouldn’t be interested in creating a space free of competition and sail away alone on the waves of the Blue Ocean! Still, we saw things differently and focused on the people instead of the Ocean. This gig was also the first one, where our legendary price-guarantee was established. Customer doesn’t need to pay, if they don’t feel like they’ve had any added value. On this very first gig, customer paid half of the agreed amount. We didn’t quite reach to the value innovation on that time, Blue Ocean wasn’t entirely accomplished. Practice and learn.

During this autumn we have been knocking on Finland’s TOP500-companies doors. More than once we have heard this question; “How do you differ from others?” Also our Advisory Board has been asking the same question; “What is your secret sauce?” We have been trying to answer and also felt a bit frustrated in our own minds: “Well, I’m wearing yellow pants – sure they should figure this out themselves!” At the same time more and more people are becoming interested in this Yellowness. There has been talks about cooperation, even some talks about fusioning with other parties. People apply to work in our company from all over the world. Should we try to figure out what is this all about? Surely we should try to rise above the coincidence, as did the Finnish floorball team. In the past years customers have paid their bills with pleasure. We have managed to surprise them positively. What do we see? What do others see? What’s our value made of? What has the practice of five years taught us about the organizations of the future?

I am slow and stubborn learner with my yellow pants. It took just a little bit over seven years repetition of “produce value to the customer, it’ll save the world!” – sentence until I got it. Last August I finally read the book “Blue Ocean Strategy” and I understood. It’s not about some fancy trick by consults about building a paradise, nor is it some new marketing/branding image for the company. It is a theory, with makes the silent knowledge of the company visible! I mean, it turns it into a real advantage for the company, and in the same time it lightens customers structure/costs and creates real value. Now a short glimpse to Monkey Business’s Yellow Ocean Strategy follows. This is how we do it:

We have given up formality, difficult words and being always right.

We have decreased planning just for the sake of planning and for creating an illusion of certainty. We don’t practice robotic repetition of formalities and don’t play games in business.

We highlight feelings and speaking from the heart – in other words honesty for oneself as well as to the others, self-management, making things visible and learning together.

We create our value through fun, weirdness and new try-outs.

FUN?
Learning is fun. Exciting. Motivating. Rewarding. Learning is changing behaviour. Learning is always connected to feelings. We ALWAYS design and create  our coaching sessions to be fun. We have a magical touch to create learning environments. We make people talk about things that truly matter, and are sometimes hard to face. Fun is not pre-scripted or un-attached action. It is the key for our value creation. It helps participants to relax, and adds years to their lives. It boosts the efficiency  of our coaching approx. 300%, as Sir Richard Branson said; “I have always concentrated to do what I feel is FUN.” Fun increases well-being at work and motivation and inspiration comes with the package. Fun doesn’t mean avoiding criticism. According to studies (for example Losada, HTP) it takes three positive comments to overrun one negative comment. Optimal is six-to one ratio. Take it yellow! Why should learning/working be so serious? Why do we need so much criticism and negativity?

Customer’s comment about Hugo and Johanna; “We chose monkeys, ‘cos they’re so crazy and honest.”

WEIRDNESS?
We are truly and really different with our actions, not just with our marketing promises. It starts from the way we dress. We are not trying to rise above the participant with telling some success stories from our past. We don’t have ready to go – fixed answers, and that we tell right away. We do have out-of-this-universe talent to assist people to find the answers themselves. We redeem trust with our actions and being present. On top of that we build a joyful learning journey, a partnership. We don’t build on one concept or theory. We are able to say “I’m sorry” and “I was wrong” and we can also laugh for ourselves. I understand, that this is too strange for some, just too weird. But I believe, that those people don’t read this blog. We are really strongly a value-based coop, and it shows in our actions as honesty, sincerity and yellowness. We can surprise with a positive twist.

Customer’s comment about Tatu; “Some dude wearing yellow pants stepped around our production site with HR-manager, I thought he was an intern. Then he opened his mouth, and what he said made sense!”

Customer’s comment about Henna; “Does this Henna really exist?”

EXPERIMENTS?
Only actions change the world and create new. Being perfect and complete equals slow death. Right after the first coaching session we start trying new things in practice. The only failure if if we don’t learn anything new. Knowledge is created through practice. Practice is the only way to learn how to tolerate “mistakes” and to find new practices. Action-oriented means that one is able to learn the fastest and being involved the action. It also means those little acts, that you feel right in your heart. With little acts great changes are created. Small acts demand self-management, and self-management takes trust and trust is build through actions.

Customers comment about Janne and Ville; “I’m not disappointed. I really liked, that you immediately instructed the participants to make new experiments!”

Yellow Ocean – it is not faking. It is the future.

With the “Don´t worry – be crappy” and “Shitty Prototype!” – spirit, from Jyväskylä, next to the wood-stove,

Active-Boy Tatu.

Tagged under

Participating individuals in various development processies since 2005 in Finland, Sweden, Spain, Island and Oman in focus to create an organization from future. Yellow playful and sincere. My goal is to make people think and act differently. A total nongeek. Specialties: Participatory Leading Methods, focused on early stages of change processies, culture change, interaction cultures and systems thinking / pragmatism. Yellow clothing! Entrepreneurship, innovation, personal mastery, climbing, learning. Voicing - speaking from heart, raising stupid questions. Suomeksi: Simppeliyskonsultti jonka ydintä on saada ihmiset tekemään kokeiluja jotta syntyy uutta ja asioiden tila muuttuu. #kokeilukulttuuri #kokeilut #oppiminen TEKIJÄ ON SANKARI - AINOA EPÄONNISTUMINEN ON ETTEI OPI, MITÄÄN!

Website: http://www.banana.fi

Google Profile

 1. Arvatkaa... Reply

  Taisi olla Varkaudessa… 😀
  Mäkin luin sentään ko. kirjan jo vuonna 2007 !

 2. Tatu Reply

  Hei Iiro!

  Totta. Varkaudessahan se oli! Ja se oli hieno keikka, kiitos sinulle siitä. Mä oon hidas, oppimisessa, siksi luin kirjan vasta 2012…

  Kiitos kommentista, mukava nähdä että joku lukee Joulukalenteriamme!

  Baskimaalta, San Sebastianista, MB:n alkulähteiltä, Aktiivipoika Tatu.

 3. Tatu Reply

  Vilma The Fast and Fun!

  Niin, ehkäpä siksi keltainen. Moni asia tosin kirkastuu jälkeenpäin kun tekeminen ja riemu edellä mennään posket innostuksesta hehkuen! Ydin alkaa tulla hiomisen jälkeen esiin. Ja se on kellertävä.

  Kiitos Vilma kommentista. Ja rohkaisusta, olet saanut ainakin minut kasvamaan ja oppimaan rajavartijan rajojen yli. Joten lisää kiitti! 

  Lukitaanko tammikuulle päiviä kalenterriin?

  Edelleen Baskimaalla, sängyssä merta ihaillen, Tatu

More Action. More Chaos. More Mistakes. More Learning.

© 2008-2015 Monkey and Banana Osk. c/o Crazy Town, Lutakonaukio 7. 40100 Jyväskylä. Y-tunnus: 1864486-7.

Soita toimitusjohtajallemme Tatulle +358 40 831 8118

Monkey Business is a registered trademark of Monkey and Banana osk. Monkeys reserve the right to change themselves and the world.