Luukku 19: Parkour Organisaatio

Miten teidän organisaatioissa käytetään rakenteita? Kuva: CC-BY Ramos Alejandro

Bloggaus suomeksi alla:

Mandela: Kerropa Francoise, mikä on sinun johtamisfilosofia?
Francoise: Esimerkillä johtaminen
Mandela: Esimerkillä johtaminen, se on hyvä ajatus. Mutta Francoise, kerro minulle kuinka ihmiset saadaan ylittämään itsensä?
(Dialogia elokuvasta: Invictus)

Uskon vahvasti esimerkillä johtamiseen.

Uskon siihen, että luottamusta ei voi rakentaa, vaan se rakentuu tekojen ja käyttäytymisen avulla. Uskon väkevästi että meidän on oltava rehellisiä. Rehellisiä itsellemme ja ihmisille ympärillämme. Sillä uskon vahvasti siihen että tarina kantaa, jos olen itselleni rehellinen. Omille arvoilleni ja keskityn siihen mikä on oikein ja eettisestä. Sydämeni on kompassi. Intohimo ja tunteet bensaa moottooriini.

Mandela: ”Kun olin vankilassa muistin usein muutaman rivin eräästä runosta. Ne sanat auttoivat minua nousemaan ylös silloinkin kun ainoa mitä halusin tehdä oli maata selin. Ja loppujen lopuksi ne oli vain sanoja.”

Mutta olenko minä kykenevä auttamaan ihmisiä ympärilläni onnistumaan? Pystynkö keskittymään heidän onnistumiseen?

Luovatko kirjailijat jotain uutta? Synnyttävätkö he innovaatioita? Vai onko se enemmän vanhojen juttujen yhdistelyä uudella tavalla?

Viime keväänä tapasin Lappsetin Juha Laakkosen. Mielestäni Juha tekee monia asioita oikein. Juhan johtamisfilofia taitaa olla parkour-sävytteinen. Hän saa ihmiset kasvamaan. Ja ratkaisu taitaa olla parkour! Juhan johtamisfilosofia on Parkour-johtaminen ja Lappset on Parkour-organisaatio.

Millainen on Parkour-organisaatio?

Parkour Organisaatiota luonnehtii ilo, rytmi ja liike. Jokainen kilpailee vain itseään vastaan. Virheitä ei ole, vain erilaisia toteutuksia ja oppimista. Välillä oppimiskokemukset ovat kivuliaita. Mustelmia tulee, selkäranka ei kuitenkaan katkea. Yhteisö ja rikastava vuorovaikutus auttaa jokaista kasvamaan ja yltämään korkeammalle. Tekemään tekoja joita ei ole aiemmin tehnyt. Ytimessä ovat prosessit. Rakenteita käytetään luovalla tavalla maksimaalisen liikkeen saavuttamiseksi. Rakenteet ovat mitä ovat, luovuus tarvitsee rajoitteita. Liike ja virtaavuus ovat osa kulttuuria, pysähtyminen luo ongelmia kuten Intialaisessa liikenteessä. Ilo on intohimoa ja innostusta, hyvää energiaa ja juhlimista. Rytmi ja syklisyys on tärkeää organisaation vuosikellossa ja yksilön tekemisessä. Vain teot luovat uutta ja muuttavat maailmaa. Epävarma tulevaisuus on Parkour Organisaatioiden juhlaa!

Minulle yksi innostavimmista esimerkeistä on Parkour Akatemia Jyväskylässä, Consept Of Dash. Se on iloisen loistava esimerkki lifestyle yrityksestä ja intohimosta. Jos uskot paremapaan maailmaan, hyvään ja Joulupukkiin niin katsoppas tämä: http://vimeo.com/8373225

Ole muutos jonka haluat maailmassa nähdä.
Tee oikea teko.
Do The Never!

Here’s the blog text in English:

Mandela: Tell me Francoise, what is your leadership philosophy?
Francoise: Leading by example
Mandela: Leading by example, that´s good. But Francoise, tell me how do you get people to perform better than they believe they are capable?”
(Dialogue from the movie: Invictus)

I strongly believe in leadership by example.

I strongly believe that trust can not be built – it it grown by your actions and behaviour. I strongly believe that we all need to be honest. Honest to ourselves and others around. I strongly believe myself and that the story will carry me if I am honest to myself. To my own values and focusing on doing what is right and ethic. My heart is my compass. Passion and emotions gasoline.

Mandela: “When I was in prison I could remember a few lines from a poem. But those lines were able to make me stand up when all I wanted to do was to lay down. And in the end they were only words.”

But am I capable to make people success around me? Am I able to focus others to success?

Do writers create something new? Do they innovate? Or are they just combining things with new way?

Last spring I met Juha Laakkonen from Lappset. I think Juha is doing many things right. He is able to make people grow. And I think that solution is PARKOUR! Juha’s leadership philosophy could be Parkour leadership and I think Lappset is a Parkour Organisation!

Parkour Organisation – what is that?

It´s something where joy, rhythm and movement are essential. Mistakes do not exist, only variations and learnings to go grow. You only compete with yourself. And people around help you to do MotherF**kingCrazyThings! In Parkour Organisation processes are in the middle. And people focus on creative use of existing structures to reach further. Joy is passion and enthusiasm, good energy and celebration. Rhythm as an organisational year clock and in individual level also. The mistake you can do is the same as in Indian traffic – you stop. Only doing creates something new and changes the world. In the future all is sure to be unsure and that is where Parkour Organisations rule!

And for me one of the hottest and koolest Parkour Organisations on the planet is Parkour Academy Jyväskylä, The Consept of Dash. Lifestyle business! If you believe in better world, good forces and Santa tsek this video by Dash: http://vimeo.com/8373225

Be the change you want to see in the world!
Do the right thing!
Do the Never!

Tagged under

Participating individuals in various development processies since 2005 in Finland, Sweden, Spain, Island and Oman in focus to create an organization from future. Yellow playful and sincere. My goal is to make people think and act differently. A total nongeek. Specialties: Participatory Leading Methods, focused on early stages of change processies, culture change, interaction cultures and systems thinking / pragmatism. Yellow clothing! Entrepreneurship, innovation, personal mastery, climbing, learning. Voicing - speaking from heart, raising stupid questions. Suomeksi: Simppeliyskonsultti jonka ydintä on saada ihmiset tekemään kokeiluja jotta syntyy uutta ja asioiden tila muuttuu. #kokeilukulttuuri #kokeilut #oppiminen TEKIJÄ ON SANKARI - AINOA EPÄONNISTUMINEN ON ETTEI OPI, MITÄÄN!

Website: http://www.banana.fi

Google Profile

More Action. More Chaos. More Mistakes. More Learning.

© 2008-2015 Monkey and Banana Osk. c/o Crazy Town, Lutakonaukio 7. 40100 Jyväskylä. Y-tunnus: 1864486-7.

Soita toimitusjohtajallemme Tatulle +358 40 831 8118

Monkey Business is a registered trademark of Monkey and Banana osk. Monkeys reserve the right to change themselves and the world.