Kutsumus

Bloggaus suomeksi alla:

Vanha yrittäjäkaverini sanoi viime viikonloppuna karun lauseen: ”Te pysytte loistavina niin kauan, kun yrityksenne on teille #1 asia maailmassa. Heti kun se alkaa olla jollekulle teistä #2, #3 tai jopa #4, se syö motivaatiota niiltä, joille se on #1, ja siitä alkaa lasku.”

Eihän hän ollut väärässäkään. Motivoitunut yrittäjä hakee ympärilleen samasta tavoitteesta todella motivoituneita ihmisiä, joille tavoitteen saavuttaminen on asia #1. Näin syntyvä tiimi innostaa jokaista itsensä ylittämiseen ja maksimaaliseen sitoutumiseen, jolloin yritys menestyy. Aloin miettiä, miten pystymme pitämään yrityksemme ykkösenä, vaikka elämäntilanteet muuttuvat, ja tekisi mieli käyttää aikaa muuhunkin kuin päivittäiseen työhön.

Toinen samalla viikolla tapaamani vanha ystävä totesi: ”Kun katselin hetken tuota sun työtahtia, niin oon aika varma, että vaikka antaisit vain osankin siitä tuohon, niin sekin riittäisi.” Epäilin, että eipä riittäisi. Vanhan yrittäjän tuntemiin totuuksiin ei kuulunut se, että osittaisella panostuksella voisi saavuttaa kunnianhimoisia tavoitteita.

Sitten junamatkalla TED talkseja katsellessa tuli vastaan vuoden 2009 video, jossa näytetään yksi malli tulosten synnyttämiseen panostusta osittamalla, kyseisessä tapauksessa eläkepäiviä osittamalla. Puhuja on intohimoinen yrittäjä Stefan Sagmeister, jolla on designtoimisto, joka sulkeutuu vuodeksi joka seitsemäs vuosi, jotta omistaja pääsee tekemään kokeiluita, joita ei ole mahdollista toteuttaa normaalissa työrytmissä. Hän pystyy muuttumaan ja muuttamaan designiaan, kun antaa itselleen aikaa. Designyrityksessä tämä näkyy suoraan tuloksissa.

Omassa arjessaan Stefan oli ajatellut, että voisi olla hyvä leikata eläkevuosista viisi, ja lomittaa ne tasaisesti työvuosien väliin, jolloin työaika pitenee 65-vuotiaasta 70 vuotiaaksi asti.

Ylempänä kuvassa normaali tahti opiskeluvuosista eläkevuosiin. Alempana Stefanin soveltama malli. Omassa arjessaan Stefan oli ajatellut, että voisi olla hyvä leikata eläkevuosista viisi, ja lomittaa ne tasaisesti työvuosien väliin, jolloin työikä pitenee 65-vuotiaasta 70 vuotiaaksi.

Mutta miten yrittäjä pystyy sulkemaan yrityksensä ja silti kehittämään työtään intohimoisesti? Videolla Stefan sanoo katsovansa työtään kolmella tasolla: 1) Palkkatyönä, jota tekee rahan vuoksi odottaen viikonloppua jo torstaisin, ja hakien vastapainoa harrastuksista. 2) Urana, jota ajatellessaan hän on ehdottomasti enemmän sitoutunut, mutta silti ajoittain miettii, onko kaikki se kova työ kaiken käytetyn ajan arvoista. 3) Kutsumuksena, jota hän luonnollisesti toteuttaisi joka tapauksessa. Kutsumusta ajatellen ratkaisu on selkeä. Jos pakkotahtinen työrytmi ei mahdollista hänelle paremman designin synnyttämistä, ei sitä kannata ylläpitää, vaan täytyy luoda olosuhteet, jotka ruokkivat kutsumuksen toteuttamista.

Vapaavuosien lomittaminen koko työuran pituudelle on selvästi miellyttävää tekijälle, mutta vielä tärkeämpää on se, että ne saavutukset, joita noiden vapaavuosien aikana ja ansiosta syntyy, hyödyttävät koko yritystä ja yhteiskuntaa laajemminkin sen sijaan, että hyötyjinä olisi vain pari lastenlasta. Näin käytetty vapaa-aika on oikeasti tuottavaa ja investointi vaikuttaa fiksummalta, kuin eläkepäivien downshiftingin rahoittaminen.

Videolla mainitaan myös muita osittaisen työajan malleja, kuten erään barcelonassa ravintolaa pitävän huippukokin suosima ”7 kk asiakastöitä / 5 kk kokeiluja oman henkilökunnan kanssa” -malli, jossa kokeiluajalla luodaan ravintolan parhaat uudet maut. Se, jos mikä, on yrityksen pitämistä ykkösenä, vaikka vapaatakin otetaan. Innostuin ajatuksesta! Tuloksia vapaalla luoduista innovaatioista ovat myös esimerkiksi 3M:n Scotch-teippi ja Art Fryn keltaiset muistilaput, jotka toivat yritykselle kiistattoman ja pitkäkestoisen ykkösaseman alallaan.

Kokopitkä video löytyy katsottavaksi TED talks -sivulta Stefanin nimellä ja tässä:

Yellow,

Henna Monkey

Here’s the blog text in English:

My old entrepreneur friend shared a tough opinion last week. He said: ”You will stay great only as long as your company is the most important thing for you in your life. As soon as someone in your team starts to place it #2, #3 or even #4 it starts eating the motivation from those ones to whom the company is the #1 – and that is where the downhill starts.”

Obviously he was not wrong. Motivated entrepreneurs need teams of motivated people who share the same goal and make it the #1 thing in their life. This feeds the potential of the team and maximizes the commitment making the business work. So I started to wonder how is it possible to keep the company and the dream as #1 in life despite the multiple attractions around.

Another old friend I met at the same week said: ”When I observed your working rhythm for a while I can say I am pretty sure that you would be just fine even if you gave only part of that energy and time for your work.” I doubted immediately. An old entrepreneur mind of mine did not recognize the truth in the idea of reaching ambitious goals by investing only part-time efforts.

Then I came a across a TED talk  video that shows an interesting model for parting the work and still keeping it #1.  The speaker is a designer from New York,  Stefan Sagmeister, who has a design studio, that closes for 1 year every 7th year. During that year off the owner gets to do and try things that are not possible to do in the normal working rhythm. He can change himself ad his design by giving time to himself. In a design company this clearly results more business.

Omassa arjessaan Stefan oli ajatellut, että voisi olla hyvä leikata eläkevuosista viisi, ja lomittaa ne tasaisesti työvuosien väliin, jolloin työaika pitenee 65-vuotiaasta 70 vuotiaaksi asti.

The design above is the normal life cycle of a working person. The design below is the model that Stefan uses taking the retirement years over the whole career and shifting the retirement age from 65 to 70.

But how can any entrepreneur close a company and still develop it passionately? In the video Stefan says he sees his work in 3 levels: 1) As a job that he only does for money and waits for the weekend already on thursdays. 2) As a career which makes him much more committed yet sometimes wondering: is this work really worth my while? 3) As a calling that he would naturally do anyway. Thinking of the calling this solution is clear. If the hectic working rhythm does not allow him to make better design it is smart from him to take off and create the conditions that support him to fulfill his calling.

Taking a year off periodically during the whole career is clearly enjoyable for the worker but even more important is that the achievements and results created on those times are  flowing back to the company and to the society at large rather than benefitting just a grandchild or two. This way the investment on time off is really productive and smarter than only funding the downshifting of the retirement days.

The video presents also other part-time work models like the one of a world famous chef from Barcelona who keeps his restaurant open for clients for 7 months a year and closes it for 5 months to make new experiments with his crew. The best new tastes of the restaurant are developed exactly on that time off. So what is that if not keeping the company #1 despite the ”time off”? I got inspired! Other results of the valuable achievements during the time off are the Scotch-tape of the company 3M and the yellow post it’s of Art Fry that crearly took the company ahead of the market and gave a long lasting benefit. Whole video is found at the TED talks page with the name of Stefan and here:

Yellow,

Henna Monkey

Tagged under

1 Comment

 1. Martin Röll Reply

  A note on the thoughts in your first paragraph: A company that its members place as ”the #1 most important thing for you in your life” sounds like an obsession, not a healthy company. 

  It’s just work. It’s just business. 

  I was once the guy who thought my company was ”the #1 thing” (and told so to my girlfriend). I was very happy that there were people on my team for whom it was not like that – they taught me perspective and distance.

  Statements like the one of your friend (”you will stay great only…”) annoy me: There are many ways of running a great business. Obsession with it can be one.

  What is more interesting to me than managing a team so that everyone puts the company at #1 (and worrying when it changes) is asking: how can we maintain this business, how can it continue to be great, even when priorities change? How can I still be a good partner, if my family, my hobby, my passion, my religion, anything else, becomes more important? How can the company adapt to the changing needs of its members and partners?

More Action. More Chaos. More Mistakes. More Learning.

© 2008-2015 Monkey and Banana Osk. c/o Crazy Town, Lutakonaukio 7. 40100 Jyväskylä. Y-tunnus: 1864486-7.

Soita toimitusjohtajallemme Tatulle +358 40 831 8118

Monkey Business is a registered trademark of Monkey and Banana osk. Monkeys reserve the right to change themselves and the world.